UVGrauPsicologiafacultat Logo del portal

Treball de Fi de Grau

El Treball de Fi de Grau consisteix en el desenvolupament autònom per part de l’estudiant d’un projecte sota la dirección d’un professor tutor, la realització del qual té la finalitat d’afavorir que l’estudiant integre els continguts formatius rebuts durant els seus estudis i assegurar l’adquisició de les competències associades a la titulació.


En cada titulació existeix una comissió de Treball de Fi de Grau que té, entre d’altres, la missió d’elaborar les instruccions necessàries per a l’organització i desenvolupament d’aquesta matèria.

Grau en Psicologia

Convocatòria TFG JUNY 2018

Convocatòria TFG JULIOL 2018

 

Grau en Logopèdia

Convocatòria TFG JUNY 2018

Convocatòria TFG JULIOL 2018

 

Psicologia
Procediment i Calendari de Presentació
Manual d'Instruccions
Guia sobre el Treball d'Investigació
Guia per a la realització de Projectes Professionals
Guia d'Investigació sobre Estudi de casos 
Criteris d'Evaluació 

 

Línies Temàtiques curs 2018-19

 

 

Documentació