Logo UVGrau en SociologiaFacultat de Ciències Socials Logo del portal

1r curs

Coordinació: Jabbaz Churba, Marcela Isabel
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 54, Optatiu: 6.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34424 Economia aplicada 6 Obligatori Veure fitxa
34960 Fonaments de ciència política i de l'Administració I 12 Obligatori Veure fitxa
34961 Història contemporània d'Espanya i de les institucions juridicopolítiques 6 Obligatori Veure fitxa
34421 Història política i social contemporània 6 Obligatori Veure fitxa
34413 Informàtica aplicada a la investigació sociològica 9 Obligatori Veure fitxa
34400 Introducció a la sociologia 6 Obligatori Veure fitxa
34412 Socioestadística 9 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 6 Optatiu

2n curs

Coordinació: -
Crèdits totals: 66 | Obligatori: 54, Optatiu: 12.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34957 Dret constitucional 9 Obligatori Veure fitxa
34962 Fonaments de ciència política i de l'Administració II 9 Obligatori Veure fitxa
34959 Història del pensament polític 9 Obligatori Veure fitxa
34402 La tradició sociològica: les aportacions dels clàssics 9 Obligatori Veure fitxa
34958 Relacions i organitzacions internacionals 9 Obligatori Veure fitxa
34415 Tècniques quantitatives d'investigació social 9 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 12 Optatiu

3r curs

Coordinació: -
Crèdits totals: 69 | Obligatori: 60, Optatiu: 9.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34981 Anàlisi de polítiques públiques 4,5 Obligatori Veure fitxa
34964 Dret administratiu 9 Obligatori Veure fitxa
34996 Economia del sector públic 6 Obligatori Veure fitxa
34405 Estructura i canvi en les societats contemporànies 6 Obligatori Veure fitxa
34404 Estructura i canvi social 6 Obligatori Veure fitxa
34968 Formes d'organització administrativa 4,5 Obligatori Veure fitxa
34426 Intervenció grupal i comunitària 6 Obligatori Veure fitxa
34973 Sistema polític espanyol 9 Obligatori Veure fitxa
34403 Teoria sociològica contemporània 9 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 9 Optatiu

4t curs

Coordinació: -
Crèdits totals: 64,5 | Obligatori: 64,5.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34971 Cultura, comportament i actors polítics 9 Obligatori Veure fitxa
34979 Drets humans i cooperació internacional 6 Obligatori Veure fitxa
36247 Drets humans i cooperació internacional 6 Obligatori Veure fitxa
34407 Estructura i canvi social al País Valencià 6 Obligatori Veure fitxa
34406 Estructura i canvi social a Espanya 6 Obligatori Veure fitxa
34969 Hisenda pública i administració financera 9 Obligatori Veure fitxa
34980 Institucions i polítiques de la Unió Europea 6 Obligatori Veure fitxa
34970 Política comparada 6 Obligatori Veure fitxa
34983 Procediment administratiu 4,5 Obligatori Veure fitxa
34972 Règim de l'ocupació del sector públic 6 Obligatori Veure fitxa
34410 Societat i medi ambient: població i recursos naturals 6 Obligatori Veure fitxa

5é curs

Coordinació: -
Crèdits totals: 61,5 | Obligatori: 61,5.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34423 Antropologia social de les societats contemporànies 6 Obligatori Veure fitxa
34409 Desenvolupament, desigualtat i relacions Nord-Sud 6 Obligatori Veure fitxa
34425 Economia i territori al País Valencià 6 Obligatori Veure fitxa
34417 El mètode de les ciències socials 6 Obligatori Veure fitxa
34992 Estat de benestar 4,5 Obligatori Veure fitxa
34987 Polítiques públiques sectorials 4,5 Obligatori Veure fitxa
35362 Pràctiques externes de sociologia-Ciències Polítiques i de l'Administració Pública 18 Obligatori Veure fitxa
34985 Teoria i filosofia política contemporània 4,5 Obligatori Veure fitxa
35359 Treball fi de grau en Sociologia-CPA 6 Obligatori Veure fitxa

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34414 Anàlisi demogràfica 6 Optatiu Veure fitxa
34408 Anàlisi sociològica des d'una perspectiva de gènere 6 Optatiu Veure fitxa
34956 Geografia humana 6 Optatiu Veure fitxa
34422 Introducció a l'antropologia social 6 Optatiu Veure fitxa
34411 Introducció a la psicologia social 6 Optatiu Veure fitxa
34963 Mètodes i tècniques d'investigació II 9 Optatiu Veure fitxa
34401 Sociologia del treball 6 Optatiu Veure fitxa
34416 Tècniques qualitatives d'investigació social 9 Optatiu Veure fitxa