Logo UVGrau en SociologiaFacultat de Ciències Socials Logo del portal

Adaptació a graus

Si eres un estudiant amb estudis iniciats i no finalitzats en una titulació declarada a extingir (diplomatura, enginyeria tècnica, enginyeria i llicenciatura)

Pots adaptar el teu expedient de manera que les assignatures ja superades es transformen en les assignatures corresponents en el nou grau, segons unes "Regles d'adaptació" que estableixen les equivalències entre unes i altres.
S'ha establert una taula d'adaptacions integrada per les diferents regles entre les assignatures de l'actual grau i les de la titulació de la qual prové.

Quan una assignatura en origen es correspon amb una assignatura en destinació, es manté la mateixa qualificació.
Quan en origen intervé més d'una assignatura, la qualificació en destí serà la mitjana ponderada. En el cas que una de les d'origen siga matrícula d'honor, només es podrà mantindre en destinació si la mitjana ponderada és igual o superior a 9,00.
Quan els estudiants demanen l'adaptació als nous estudis de Grau, s'utilitzarà la taula d'equivalències al títol de Grau corresponent que es presenta a continuació, respectant en tot cas les quatre convocatòries d'exàmens que marca la normativa.

Taula d'equivalències per a l'adaptació als estudis de Grau

Llicenciat en Sociologia

Titulació anterior Caràcter Caràcter Grau
Ciència Política i de l'Administració Obligatori Formació bàsica Introducció a la ciència política
Ciència Política i de l'Administració Troncal    
Estadística Aplicada a les Ciències Socials I Troncal Obligatori Socioestadística
Estadística Aplicada a les Ciències Socials II Obligatori    
Estadística Aplicada a les Ciències Socials II Troncal    
Història Política i Social Contemporània I Obligatori Formació bàsica Història política i social contemporània
Història Política i Social Contemporània I Troncal    
Història Política i Social Contemporània II Troncal    
Sociologia General Troncal Formació bàsica Introducció a la sociologia
    Formació bàsica Incorporació al grau i introducció als mètodes i tècniques d'investigació social
Economia Política Troncal Formació bàsica Economia aplicada
Introducció a l'Economia Obligatori    
Estructura Social i Estructura Social d'Espanya I Troncal Obligatori Estructura i canvi social
Estructura Social i Estructura Social d'Espanya II Obligatori Obligatori Estructura i canvi social a Espanya
Estructura Social i Estructura Social d'Espanya II Troncal    
Tècniques d'Investigació Social I Troncal Obligatori Tècniques quantitatives d'investigació social
Tècniques d'Investigació Social III Troncal    
Estructura Social del País Valencià Obligatori Obligatori Estructura i canvi social al País Valencià
Tècniques d'Investigació Social II Troncal Obligatori Tècniques qualitatives d'investigació social
Tècniques d'Investigació Social IV Troncal    
Teoria Sociològica Obligatori Obligatori La tradició sociològica: les aportacions dels clàssics
Teoria Sociològica Troncal    
Antropologia Social Troncal Formació bàsica Introducció a l'antropologia social
Pràctiques d'Antropologia Social Obligatori Obligatori Antropologia social de les societats contemporànies
Estructura i Canvi de les Societats Troncal Obligatori Estructura i canvi en les societats contemporànies
Pràctiques d'Estructura i Canvi de les Societats Obligatori    
Psicologia Social Troncal Formació bàsica Introducció a la psicologia social
Teoria de la Població Troncal Formació bàsica Anàlisi demogràfica
Anàlisi Demogràfica Troncal    
Comunicació i Opinió Pública Optatiu Optatiu Anàlisi sociològica de la comunicació de masses
Sociologia de la Comunicació de Masses Optatiu    
Informàtica Aplicada a les Ciències Socials Optatiu Obligatori Informàtica aplicada a la investigació sociològica
Sociologia del Desenvolupament: Relacions Nort Sud Optatiu Obligatori Desenvolupament, desigualtat i relacions Nord-Sud
Sociologia del Llenguatge (Sociolingüística) Optatiu Optatiu Anàlisi sociològica de les relacions i els usos lingüístics
Sociologia de l'Educació Optatiu Optatiu Anàlisi sociològica dels processos i institucions educatius
Sociologia del Gènere Optatiu Formació bàsica Anàlisi sociològica des d'una perspectiva de gènere
Sociologia del Sistema Polític Optatiu Obligatori Política comparada
Sociologia del Treball Optatiu Formació bàsica Sociologia del treball
Sociologia Urbana Optatiu Optatiu Sociologia urbana, de l'habitatge i de la planificació del territori
Sociologia de la Vivenda i Planificació Territorial Optatiu    
Polítiques de Benestar Comparades Optatiu Obligatori Intervenció grupal i comunitària
Participació en Treball Social Optatiu    
Introducció a l'Epistemologia Sociològica Optatiu Obligatori El mètode de les ciències socials
Institucions Polítiques del Constitucionalisme Espanyol Optatiu Obligatori Estructura política a Espanya i a la Comunitat Valenciana
Economia Regional i Urbana II Optatiu Obligatori Economia i territori al País Valencià
Economia del País Valencià Optatiu    
Pràctiques Professionals en Empresa Optatiu Obligatori Pràctiques externes
Sociologia de les Polítiques Públiques Optatiu Optatiu Anàlisi i avaluació de polítiques públiques
Cultura i Societat Tendències Contemporànies Optatiu Optatiu Anàlisi sociològica de la cultura i de les pràctiques culturals
Sociologia de l'Oci de l'Activitat Física i Esportiva Optatiu Optatiu Anàlisi sociològica de l'oci i de l'esport
Sociologia del Consum Optatiu Optatiu Anàlisi sociològica del consum
Sociologia Ecològica Optatiu Obligatori Societat i medi ambient: població i recursos naturals