University of Valencia logo Logo Head Office Logo del portal

Instrucció de Gerència 1/2021 sobre el permís per naixement per al progenitor diferent a la mare biològica

  • January 12nd, 2021
Image de la noticia

Instrucció de Gerència IUV 1/2021 que regula allò establert enn l'apartat c) de l'article 49, i la disposició transitòria novena de l'Estatut bàsic de l'empleat públic sobre el permís del progenitor diferent de la mare biològica per naixement, guarda amb finalitats d'adopció, acolliment o adopció d'un fill o filla.

Links: