Logo de la Universitat de València Logo Institut d'Investigació en Psicologia del RRHH, del Desenvolupament Organitzacional i de la Qualitat de Vida Laboral [IDOCAL] Logo del portal

El IDOCAL es va crear a la Universitat de València el 10 d'octubre de 2008. Diferents unitats d'investigació, amb una llarga tradició en aquesta Universitat, van contribuir al seu desenvolupament:

  1. Unitat d'Investigació en Psicologia del Treball i l'Organització (UIPOT) del Departament de Psicologia Social.
  2. Unitat d'Investigació de Equacions Estructurals del Departament de Metodologia.
  3. Psicobiologia de l'estrès i el seu control Unitat de Recerca del Departament de Psicobiologia
  4. Unitat d'Investigació de Psicologia Vocacional del Departament de Psicologia Evolutiva i Psicologia Educativa.

La unitat d'investigació que més va contribuir en el seu desenvolupament va ser la UIPOT. La UNITAT DE INVESTIGACIÓ DE PSICOLOGIA DE LES ORGANITZACIONS I DEL TREBALL (UIPOT) de la Universitat de València va ser creada, en el marc del Departament de Psicologia General de la Universitat de València, pel professor José María Peiró el 1981 i un reduït grup de investigadors que van anar incorporant-se progressivament entre els quals cal nombrar a José L. Meliá, Oto Luque, Rosario Zurriaga, Ana Zornoza i Vicente González. La Unitat també va comptar entre els seus impulsors al Professor Fernando Prieto Alonso (1959-1998) investigador prestigiós i creador i responsable del Laboratori de la Unitat fins que va morir. En 1984 la Unitat passa a integrar-se al Departament de Psicologia Social. En 1993 organitza a Alacant sota el patrocini de la EAWOP el VI European Congress of Work and Organizational Psychology en què van participar més de 600 congressistes. En 1994 es crea el laboratori d'Ergonomia i Treball en Grup intervingut Tecnologies de la Informació i de la Comunicació coordinat pel Professor Fernando Prieto, en unes dependències pròximes a la Facultat de Psicologia. Durant més de dues dècades la Unitat de Recerca ha format a un nombre important d'investigadors que en l'actualitat són professors d'Universitat en diverses Universitats espanyoles.

Més recentment, el cos docent del Departament de Màrqueting i Investigació de Mercats també es va incorporar a l'institut. El laboratori de Group Psychology and Ergonomics també es va adjuntar a IDOCAL. Des de la seva creació, l'Institut ha desenvolupat la seua feina d'investigació, docència, transferència i internacionalització en diferents àrees d'activitat d'acord amb la seua missió, visió i estratègia.