Logo de la Universitat de València Logo Institut d'Investigació en Psicologia del RRHH, del Desenvolupament Organitzacional i de la Qualitat de Vida Laboral [IDOCAL] Logo del portal

Impulsar i desenvolupar una investigació innovadora i de qualitat que millore la qualitat de vida laboral de les persones i el desenvolupament organitzacional, des de les perspectives de la Psicologia i les Ciències del Comportament, prestant especial atenció al seu component humà i organitzatiu.

La investigació de la Psicologia del Treball i de les Organitzacions al nostre país s'ha realitzat predominantment, en les ultimes dècades, en els departaments universitaris i sovint en grups relativament petits en els seus començaments. Durant els últims anys s'han anat configurant i consolidant grups d'investigadors en un bon nombre d'universitats sobre aquesta temàtica, s'han realitzat projectes subvencionats mitjançant convocatòries competitives i s'han escrit tesis doctorals. A més, el nivell de publicació en aquest àmbit és cada vegada més voluminós, com hem pogut mostrar en diverses publicacions en col·laboració amb la professora Munduate sobre el Desenvolupament de la Psicologia del Treball i de les Organitzacions a Espanya.

No obstant això, les demandes actuals, la cooperació en xarxa amb centres de recerca europeus i la forta competitivitat en l'obtenció de recursos en convocatòries de recerca requereixen unitats d'investigació de mida i massa crítica suficient per abordar projectes de certa envergadura en un context multidisciplinari i en diversos àmbits, i de l'activitat científica: recerca bàsica, R + d + i, avaluació i prestació de serveis a empreses. A més, requereix crear contextos qualificats per a la formació dels investigadors en programes de qualitat. Necessita també projecció internacional.

Aquestes són les funcions principals d'un Institut Universitari que pretén oferir una "interfície" amistosa i de qualitat amb els potencials demandants de generació i transferència de coneixement. Aquesta necessitat s'està fent sentir també en l'àmbit del treball i les empreses, en els aspectes més directament relacionats amb les persones que les integren i els sistemes organitzatius. Davant d'aquesta constatació, i tenint en compte els desenvolupaments realitzats en aquest camp a la nostra universitat, els seus òrgans de govern han vist la conveniència i l'oportunitat de crear un Institut d'aquestes característiques.