Logo de la Universitat de València Logo Institut d'Investigació en Psicologia del RRHH, del Desenvolupament Organitzacional i de la Qualitat de Vida Laboral [IDOCAL] Logo del portal

Capital Humà

1. Capital humà: inserció laboral, emprenedoria, flexibilitat laboral i contracte psicològic.

En aquesta línia d'investigació es para atenció principalment a la trajectòria de les persones en el mercat laboral, les condicions i transformacions d'aquest i les seues implicacions per als treballadors, així com les variables psicosocials que intervenen en els processos d'inserció laboral i desenvolupament de la carrera. Es consideren diferents segments en funció de l'edat (joves, persones majors, etc.), el gènere i altres variables demogràfiques i psicosocials rellevants.

Específicament, s'analitzen les següents qüestions: el desenvolupament del capital humà, l'ocupabilitat, la qualificació i les competències de les persones i el seu impacte sobre la seua situació en el mercat laboral; qüestions relacionades amb la flexibilitat laboral i l'adaptació dels treballadors (emprenedoria i iniciativa emprenedora dins de l'organització, etc.); el contracte psicològic que s'estableix entre els treballadors i les organitzacions en les quals participen; els processos de promoció i accés de les dones a llocs directius i de responsabilitat, així com les barreres que troben en les organitzacions per a aconseguir-ho.

En definitiva, s'estudia el valor i aprofitament del capital humà en el mercat laboral actual, el desenvolupament de les competències, l'ocupabilitat, la flexibilitat laboral i les seues implicacions per a la inserció laboral, les qüestions d'igualtat de gènere i la implementació de mesures per a la igualtat en les organitzacions, així com les noves condicions laborals que ofereixen les empreses, des d'una perspectiva psicosocial.