University of Valencia logo Logo Research Institute of Personnel Psychology, Organizational Development and Quality of Working Life [IDOCAL] Logo del portal

Equips/digitalització

2. Equips de treball, treball virtual col·laboratiu, digitalització i innovació

En aquesta línia de treball es desenvolupen investigacions sobre el clima organitzacional i de l'equip, la seua composició (diversitat), les seues tasques i característiques, processos psicosocials, lideratge, resultats del treball en equip, i conductes d'innovació individuals i col·lectives. Es presta especial atenció als equips virtuals i al treball col·laboratiu mediat per tecnologies de la informació i la comunicació. 

En aquest context, té especial interés el disseny de comunitats virtuals de
pràctica, definides com a grups creats per l'organització, amb visibilitat dels seus membres, amb propòsits comuns i orientats a compartir coneixement en plataformes col·laboratives. S'analitza els factors que afavoreixen un ús eficaç i apropiat de les comunitats virtuals en contextos organitzacionals, particularment a través de comunitats de pràctica per a la innovació social i la gestió del coneixement.

A més, s'investiga com la digitalització està transformant les característiques del treball i les competències necessàries per al seu acompliment. També es tracta d'identificar les seues implicacions per a la gestió i desenvolupament dels RH en les organitzacions.