University of Valencia logo Logo Information Service Logo del portal

Per al curs 2021-2022 hi haurà dos convocatòries d’ajudes a projectes socioculturals que impulsen la igualtat, amb els seus respectius terminis de presentació.

Abans d’iniciar la sol·licitud de l’ajuda:

 • Ets estudiant de la Universitat de València?
 • Formes part d’una associació d’estudiants o tens previst d’ajuntar-te amb un mínim de dos estudiants per fer un col·lectiu? O bé vols presentar-te a títol individual?
 • Esteu inscrits en el Cens d’associacions i col·lectius de la Universitat de València? (només per associacions i col·lectius)
 • Saps que hi ha models per a la presentació dels documents que es demanen en la sol·licitud d’aquestes ajudes?
 • Si sou un col·lectiu o una associació, podeu acreditar la presència efectiva de dones i homes en les dades del Cens de manera que almenys una de les tres persones representants del col·lectiu siga dona?
 • L’activitat que teniu en ment es desenvolupa dins dels espais de la UV o en espais virtuals?
 • Va dirigit a estudiantat de la Universitat de València?

 L’estudiantat que forme part d’associacions o de col·lectius, i que està interessat en aquestes ajudes però no està inscrit en el Cens, pot tramitar-ne la inscripció mentre estiga obert el termini de sol·licitud.

 

1. Quan presentes la sol·licitud:

 • Ets la persona representant de l’associació, és a dir, presideixes l’associació o tens autorització expressa?
 • Tens a mà tota la informació que cal consignar en la sol·licitud? (dades de l’associació i persona representant, altres estudiants, nom del projecte i pressupost econòmic).
 • Tens el projecte de l’activitat, seguint la plantilla disponible, en format DOC?
 • Tens el document de compromís signat per l’estudiantat participant en el projecte?
 • En cas de ser col·lectiu o un/a sol·licitant a títol individual, tens la declaració d’estar al corrent de les obligacions tributàries segons el model normalitzat proporcionat pel Sedi de cada un dels estudiants que rebran una part de l’ajuda?

 Si la documentació lliurada en aquesta fase no compleix els requisits establerts, se us demanarà mitjançant la Seu Electrònica UV que la completeu.

 

2. Quan obtingues l’ajuda:

 • Has comprovat l’import concedit i et permet realitzar l’activitat com la tenies prevista?
 • Has realitzat l’acceptació de l’ajuda signant i enviant el document corresponent?
 • Recordes que les ajudes no es poden utilitzar per al pagament a estudiants de la UV ni tampoc es poden destinar a despeses del funcionament ordinari de l’associació o col·lectiu, si és el cas?

 

3. Quan organitzes l’activitat:

 • Has reservat l’espai per a realitzar l’activitat?
 • Has concretat les condicions de participació de les persones que formaran part de l’activitat?
 • Has preparat el material de difusió amb la localització del logotip de manera adequada ?
 • Has enviat còpia del material de difusió elaborat al Sedi?
 • Has difós el material entre els teus contactes i entre els participants perquè col·laboren en la difusió?
 • Estàs guardant tots els tiquets i factures originals?

 

4- Una vegada finalitzada l’activitat, a fi de justificar l’ajuda:

 • Saps que la documentació justificativa de la subvenció s’ha de presentar dins del termini que estableixen les bases de la convocatòria?:
  • Primera convocatòria: 30 de maig de 2022. 
  • Segona convocatòria: 30 de novembre de 2022. 
 • Has redactat una memòria de l’activitat seguint els requeriments establerts en les bases de la convocatòria i segons el model proporcionat pel Sedi?
 • Has preparat un informe econòmic segons la plantilla de justificació proporcionada pel Sedi?
 • Tens les factures originals a nom de l’associació o de l’estudiantat?
 • Tens fotografies i/o audiovisuals per verificar la realització de les activitats objectes de subvenció?
 • Has reservat per al Sedi un exemplar de cadascun dels objectes i recursos produïts, així com de les publicacions editades en paper o, en cas de produccions audiovisuals, en suport digital?
 • Has emplenat la fitxa de tercers, facilitada pel Sedi, de l’associació o de cada un dels estudiants i estudiantes, agrupats o no?
 • Saps que has de conservar els documents justificatius de l’activitat realitzada, inclosos els documents electrònics, mentre puguen ser objecte d’actuacions de comprovació i control?