University of Valencia logo Logo Information Service Logo del portal

Vols organitzar una taula redona sobre alguna qüestió del teu interès i necessites suport econòmic? T’agradaria que t’assessoraren en l’organització i difusió d’unes jornades sobre art i ciència? O en la realització d’una exposició fotogràfica al teu centre sobre defensa cívica de drets? Formes part d’un grup de música i voleu organitzar un concert solidari? O ets més de teatre i t’agradaria impulsar algun tipus de col·laboració amb altres entitats? Són només alguns exemples d’activitats socioculturals que, amb  Fora de classe,  ajudes de la Universitat de València que gestiona el Sedi, podem ajudar-te a fer realitat.

La finalitat de Fora de classe és donar suport a activitats socioculturals realitzades directament pels estudiants de la Universitat de València, que s’agrupen o que ja estiguen organitzats en col·lectius o associacions, i que es duguen a terme en el si de la comunitat universitària. L’objectiu últim és afavorir que l’estudiantat puga implicar-se en la programació sociocultural de la Universitat aportant propostes i duent-les a terme en totes les seues fases, a més de compartir una experiència amb companys i companyes i professionals amb interessos comuns.  

Com a novetat, el Sedi posa en marxa un servei d’assessorament, per a qui ho desitge o necessite, en el disseny i realització del projecte. Cal tenir en compte que la comissió d’avaluació analitzarà la documentació presentada i que valorarà els projectes segons els criteris fixats en les bases reguladores de la convocatòria. La puntuació obtinguda determinarà l’import màxim de l’ajuda que pot rebre un projecte.

Destinataris

Estudiants organitzats en col·lectius o associacions.

Període d’inscripcions

Fins al 18 de juny de 2020, a les a les 23.59 h.
Els terminis tornen a comptar a partir de l’1 de juny, segons la Resolució del 20 de maig de 2020 del Congrés dels Diputats (BOE: 23/05/2020).

Dotació econòmica

Fins un màxim de 2.500 euros per entitat, en cas d’associacions d’estudiants i col·lectius, i fins a 1.500 euros per a projectes presentats per associacions no universitàries amb un col·lectiu d’estudiants.

Requisits

Ser un mínim de tres estudiants de la Universitat de València agrupats en col·lectius o associacions inscrites en el cens d’associacions i col·lectius de la UV.

Que els projectes estiguen dissenyats per estudiants de la UV i que es desenvolupen en espais de la UV entre el 7 de gener i el 31 d’octubre de 2020.

Fases del procediment i documentació

1.- Publicació de les bases

2.- Sol·licitud de l'ajuda

3.- Concessió de les ajudes 2020 i acceptació de l'ajuda concedida

Cal parar atenció al termini de presentació de l'acceptació de l'ajuda concedida.

4.- Producció, difusió i realització de l'activitat

5.- Pagament de les ajudes

  • Memòria de l’activitat.
  • Informe econòmic, segons el model.
  • Factures i tiquets.
  • Fitxa de tercers.
  • Imatges que verifiquen la realització de cadascuna de les activitats objecte de subvenció.
  • Un exemplar de cada material produït amb l’ajuda concedida.