University of Valencia logo Logo del portal

  • Estudiants en un curs de formació

Reconeixement acadèmic
Els cursos de 10 hores tenen un reconeixement acadèmic de 0,5 crèdits ECTS i els de 20 hores, d’1 crèdit ECTS.

Pels participants de La Nau Gran, aquests cursos poden ser reconeguts com a crèdits en Activitats Complementàries dins dels diferents itineraris del programa. La condició necessària per convalidar-los és que l’activitat formativa tinga una durada igual o superior a les deu hores.

Certificació
Per a l'obtenció del certificat caldrà l'assistència al curs.

  • Per als cursos de 20 hores, serà obligatòria l'assistència almenys al 75% de les sessions formatives. La no assistència haurà de ser justificada documentalment..
  • Per als cursos de 10 hores, serà obligatòria l'assistència del 100% de las sesiones.

Els justificants d''inassistències es presentaran en les oficines del Sedi o s'enviaran a nauest@uv.es.

 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy