University of Valencia logo Logo del portal

  • SiUV
DIRECTORA Fuensanta Domenech Fuensanta.Domenech
     
Secretaria    
     
Cap d'Unitat de Gestió Ruth Villar Ruth.Villar
Administrativa Mar Pérez Maria.Mar.Perez
PAS Bedel Elena Herrera Elena.Herrera
     
COMUNICACIONS I GESTIÓ D' ACCESSOS  
     
Tècnic de sistemes / Subdirector Jaume Redondo Jaime.Redondo
     
Gestió de la xarxa física    
Analista de sistemes / aplicacions Rogelio Montañana Rogelio.Montanana
Analista Programador Faustino Fernandez Faustino.Fernandez
Gestió de la xarxa lògica    
Analista de sistemes / aplicacions Jose Miguel Femenia Jose.M.Femenia
Analista de sistemes / aplicacions Antonio Cuñat Antonio.Cunat-Alario
Analista Programador Diego Salas Diego.Salas
Suport a la gestió de la xarxa    
Analista Programador Agustin Guijarro Agustin.Guijarro
Operador informàtic Daniel Bruña Daniel.Bruna
Operador informàtic Ana. I. Pastor Ana.Pastor
Operador informàtic Pedro Valero Pedro.Valero
Operador informàtic Jose Vte. Aznar J.Vicente.Aznar
Operadora informàtica Gloria Ruiz Gloria.Ruiz
     
QUALITAT I SUPORT A LES PERSONES USUARIES  
     
Tècnica de sistemes Magda Ros Magdalena.Ros
     
Qualitat i comunicació    
Cap d'operació informàtica Juan Pérez Juan.Perez
Distribució de software    
Operador informàtic Emilio Perpiñá Emilio.Perpina
Assistència en Campus    
Blasco Ibañez    
Operador informàtic Miguel Gimeno Miguel.Gimeno
Operador informàtic David Porcel David.Porcel
Operador informàtic Javier Crespo Javier.Crespo
Operador informàtic Fernando García Vizcanino Fernando.Garcia-Vizcaino
Operador informàtic Ernesto Navarro Ernesto.Navarro
Operador informàtic Juan Martínez Juan.Martinez
Operador informàtic Cristina Moya Cristina.Moya
Operador informàtic Gonzalo Conde Gonzalo.Conde
Tarongers    
Operador informàtic Mariano Alvira Mariano.Alvira
Operador informàtic Jesús Martínez Jesus.Martinez
Burjassot    
Operador informàtic Pascual Asensi Pascual.Asensi
Operador informàtic Ana Ruiz Ana.I.Ruiz
     
APLICACIONS PER LA GESTIÓ ACADÈMICA I LA INVESTIGACIÓ
     
Tècnic de sistemes Lluis Rodríguez Luis.Rodriguez
     
Gestió Acadèmica    
Analista de sistemes / aplicacions Francisco Jurado Francisco.Jurado
Analista de sistemes / aplicacions Jose Luis Rodriguez Jose.L..Rodriguez
Analista de sistemes / aplicacions Pepe Oliver Jose.Oliver
Analista de sistemes / aplicacions Gabriel Aparicio Gabriel.Aparicio
Gestió de la investigació    
Analista de sistemes / aplicacions Javier Olcina Javier.Olcina
Analista Programadora M.Angeles Ferragud Mangeles.Ferragud
Desenvolupament per la gestió acadèmica i la investigació  
Analista Programador Pedro García Pedro-Garcia-Pozo
Analista programadora Alicia Doñate Alicia.Donate
Analista programador Carlos Giraldós Carlos.Giraldos
Canalització peticions de suport    
Operador informàtic Miguel Angel Edo Miguel.Edo
     
ADMINISTRACIÓ DE DADES I SISTEMES INFORMACIONALS
     
Tècnic de sistemes Josep Vidal Josep.Vidal
     
Administració de Bases de Dades    
Analista de sistemes / aplicacions Vicente Girbés Vicente.Girbes
Analista de sistemes / aplicacions Inmaculada Soler Imaculada.Soler
Suport a l'anàlisi i explotació de dades  
Analista de sistemes / aplicacions
Elena Barea
Elena.Barea
Analista de sistemes / aplicacions
Ana Collado
Ana.Collado
Cap d'operació informàtica Andrés Ramón Alarcón Andres.Ramon.Alarcon
Operador informàtic
Manuel Puchades
Manuel.Puchades
Administrativa
Isabel Diaz
Isabel.Diaz
Administrativa
Chelo Tomás
Consuelo.Tomas
Suport a sistemes informacionals   
Analista de sistemes / aplicacions
Juan Vicente Gimenez
Juan.Gimenez
Analista programador 
Jose Angel Navalón
Jose.A.Navalon
Analista programador
Jose Manuel Gómez
J.Manuel.Gomez
Normatives TIC i LOPD    
Tècnic Superior en Protecció de Dades Lucas Espuig Peiró Lucas.Espuig
     
INFRAESTRUCTURES A LA DOCÈNCIA I LA INVESTIGACIÓ
     
Tècnic de sistemes Agustín López Agustin.Lopez
     
Aula Virtual i continguts multimèdia    
Analista de sistemes / aplicacions Dario Roig Dario.Roig
Operador informàtic Alejandro Illán Alejandro.Illan
Operador informàtic Vicente Bresó Vicente.Breso
Aules de docència i lliure accés    
Analista de sistemes / aplicacions Jesús Bajo Jesus.Bajo
Analista programador Jose Gil Jose.Gil
Operador Daniel Barreiro Daniel.Barreiro
Supercomputació i Càlcul científic  
Analista de sistemes / aplicacions Alejandro Soriano Alejandro.Soriano
Analista de sistemes / aplicacions Josep V. Sala Josep.Sala
     
SISTEMES I GESTIÓ D' EMMAGATZEMATGE  
     
Tècnic de sistemes Salva Roca Salvador.Roca
     
Infraestructures i Operació de Sistemes  
Analista de sistemes / aplicacions Jaime Simón Jaime.Simon
Operador informàtic Félix Barthe Felix.Barthe
Operador informàtic J.Enrique Ponce Juan.E.Ponce
Operador informàtic Jose M. Gonzalez Jose.M.G.Carballo
Operadora informàtica Nuria Dominguez Nuria.Dominguez
Xarxa d'emmagatzematge    
Analista de sistemes / aplicacions Fernando Durá Fernando.Dura
Analista programador Israel Ribot Israel.Ribot
Sistemes i serveis TI    
Analista de sistemes / aplicacions Hector Rulot Hector.Rulot
Analista de sistemes / aplicacions Julio Martí Julio.Marti
Analista programadora M.Carmen Mifsut  
Analista programador Rafael Morales Rafael.Morales
     
APLICACIONS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA I ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA
     
Tècnic de sistemes Javier Balfagón Javier.Balfagon
     
Gestió administrativa    
Cap tècnic de gestió de projectes Jose Antonio Vazquez J.Antonio.Vazquez
Analista de sistemes / aplicacions Sergi Diaz Sergio.Diaz
Analista Programadora Palmira Febrer Palmira.Febrer
Analista Programador Carlos Santambrogio Carlos.Santambrogio
Desenvolupament per la Gestió administrativa i electrònica  
Analista programador David Savall Climent David.Savall
Analista programadora Carmen Lorca Carmen.Lorca
Analista programadora M. José Mora  
Estratègia TIC: Pla Transformació Digital de l'Administració en la UV
Tècnica superior de gestió Isabel Alegre Isabel.Alegre
Analista de sistemes / aplicacions Julio Fernandez Julio.Fernandez-Oliver
Analista de sistemes / aplicacions Victor García victor.garcia-pau
Analista programador Carlos Muñoz Pons Carlos.Nunoz-Pons
Analista programadora Paola R. Sabogal Paola.Sabogal
Canalització de peticions de suport  
Operador informàtic
Josep Ll. Paniagua
Josep.Ll.Paniagua
 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy