University of Valencia logo Logo ICT Service [SIUV] Logo del portal

  Indicador Fòrmula Descripció meta Unitats
1 Percentatge de comunicacions realitzades en dos dies hàbils en relació amb la data de finalització de projectes TIC. (Nre. de comunicacions realitzades en dos dies hàbils / Nre. total de projectes TIC sol·licitats en la cartera de projectes) x 100 100% %
2 Percentatge de peticions al centre de suport TIC resoltes. (Nre. de peticions al centre de suport TIC resoltes / Nre. de peticions rebudes) x 100 100% %
3 Percentatge d’objectes documentals elaborats respecte als projectes TIC finalitzats. (Nre. d’objectes documentals elaborats / Nre. de projectes finalitzats ) x 100 100% (almenys un document per projecte finalitzat) %
4 Percentatge d’informes tècnics emesos relatius al compliment TIC i LOPD. (Nre. d’informes tècnics emesos relatius al compliment TIC i LOPD) / (Nre. total de peticions d’assessorament + Nre. de canvis normatius) x 100 100% %
5 Percentatge d’incidències ateses en 24 h relatives a la gestió acadèmica. (Nre. d’incidències ateses en 24 h / Total d’incidències rebudes) x 100 100% %
6 Percentatge de sol·licituds resoltes en una hora en matèria d’alta de dispositiu connectat en la xarxa a la base de dades UVALRED. (Nre. d’incidències ateses en 24 h / Total d’incidències rebudes) x 100 100% %
7 Percentatge d’incidències ateses en 24 h relatives a la gestió administrativa. (Nre. d’incidències ateses en 24 h / Total d’incidències rebudes) x 100 100% %
8 Percentatge de sol·licituds resoltes en dos dies hàbils relatives a la creació de comunitats i cursos en l’Aula virtual. (Nre. d’incidències ateses en 24 h / Total d’incidències rebudes) x 100 100% %
9 Percentatge d’incidències ateses en 24 h relatives a la gestió d’activitats formatives no reglades. (Nre. d’incidències ateses en 24 h / Total d’incidències rebudes) x 100 100% %
10 Percentatge d’incidències ateses en 24 h relatives a la gestió d’infraestructures i espais. (Nre. d’incidències ateses en 24 h / Total d’incidències rebudes) x 100 100% %
11 Percentatge d’informes del magatzem de dades realitzats en tres dies hàbils. (Nre. d’incidències ateses en 24 h / Total d’incidències rebudes) x 100 100% %
12 Percentatge de respostes realitzades en 24 hores en matèria de repositori d’informació. (Nre. d’incidències ateses en 24 h / Total d’incidències rebudes) x 100 100% %
13 Percentatge de comunicacions fetes en tres dies relatives a la viabilitat d’allotjament. (Total de recuperacions de dades realitzades en dos dies hàbils / Total de sol·licituds de recuperació de dades rebudes) x 100 100% %
14 Percentatge de peticions d’assessorament relatives al funcionament del servei digital ateses en 24 hores. (Nre. de peticions d’assessorament ateses en 24 h / Total de peticions d’assessoraments sol·licitades) x 100 100% %
15 Percentatge de sol·licituds resoltes en dos dies hàbils en matèria de connectivitat. (Nre. de sol·licitud de connectivitat resoltes en dos dies hàbils / Total de sol·licituds de connectivitat rebudes) x 100 100% %
16 Percentatge de sol·licituds resoltes en una hora en matèria d’alta de dispositiu connectat en la xarxa a la base de dades UVALRED. (Nre. de sol·licituds d’alta en la BBDD_UVALRED resoltes en una hora / Total de sol·licituds rebudes) x 100 95% %
17 Percentatge de sol·licituds resoltes en dos dies hàbils en matèria de connectivitat per al servei de telefonia IP. (Nre. sol·licituds resoltes en dos dies hàbils de connectivitat per al servei de telefonia IP / Nre. total de sol·licituds rebudes) x 100 95% %
18 Percentatge de sol·licituds resoltes en dos dies hàbils en matèria d’adquisició de llicències de programes. (Nre. de sol·licituds de programari resoltes en un termini 2 dies hàbils / Total de peticions de programari) x 100 100% %
19 Percentatge de sol·licituds resoltes en dos dies hàbils relatives a la creació de comunitats i cursos en l’Aula virtual. (Nre. de sol·licituds resoltes en dos dies hàbils relatives a la creació de comunitats i cursos en l’Aula virtual / Total de sol·licituds rebudes ) x 100 100% %
20 Nombre d’incidències relatives al correcte funcionament dels llocs d’ordinador de les aules informàtiques. Quantificar el nombre d’incidències rebudes relatives al correcte funcionament dels llocs d’ordinador de les aules informàtiques Evolució negativa incidències
21 Percentatge de sol·licituds resoltes en dos dies hàbils en matèria de treballs de càlcul científic i supercomputació. (Nre. de sol·licituds resoltes en dos dies hàbils en matèria de treballs de càlcul científic i supercomputació / Total de sol·licituds rebudes) x 100 100% %
22 Nombre d’incidències en matèria de seguretat de la informació. Quantificar el nombre d’incidències en matèria de seguretat de la informació Evolució negativa incidències
23 Percentatge de sol·licituds resoltes en cinc dies hàbils relatives als llocs de treball TIC. (Nre. de sol·licituds resoltes en cinc dies hàbils relatives al lloc de treball TIC / Total de sol·licituds rebudes) x 100 100% %
24 Percentatge de comunicacions realitzades en dos dies hàbils relatives a demandes de dades institucionals. (Nre. de comunicacions realitzades en dos dies hàbils / Total de demandes de dades rebudes) x 100 100% %
25 Percentatge d’informes del magatzem de dades realitzats en tres dies hàbils. (Nre. d’informes de magatzem de dades realitzats en tres dies hàbils / Total de sol·licituds d’informes de magatzem de dades rebudes) X 100 100% %
26 Percentatge de respostes realitzades en 24 hores en matèria de repositori d’informació. (Nre. de respostes realitzades 24 hores sobre repositoris d’informació / Total de peticions rebudes) x 100 100% %
27 Percentatge de comunicacions fetes en tres dies relatives a la viabilitat d’allotjament. (Nre. de comunicacions fetes en tres dies / Total de peticions d’allotjament en la CPD) x 100 100% %
28 Nombre d’accessos al Portal UV anualment. Quantificar el nombre d’accessos al Portal UV anualment Evolució positiva accessos
29 Nombre de serveis bàsics incorporats als comptes de les persones usuàries. Quantificar el nre. de serveis incorporats als comptes de persones usuàries Evolució positiva serveis

Informació origina al SAP