Logo de la Universitat de València Logo Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Logo del portal

Tràmits de Secretaria ETSE-UV (Grau i Màster)

Expedients acadèmics i certificats

Certificat acadèmic de notes
Certificat de matrícula
Acreditació del pagament de la quota de l'assegurança Escolar   
Certificat de taxes de Matrícula
Avaluació curricular per compensació (Grau)
Sol·licitud de reconeixement i transferència de crèdits

Accés i admissió

Preinscripció
Reunions informatives (Grau)
Llistes d'Espera (Grau)
Proves d'accés Majors 40 (Grau)
Admissió per a continuació d'estudis oficials (trasllat d'expedient i Convalidació parcial d'estudis espanyols i estrangers).
 

Matrícula

Permanència
Adaptació a Grau
Matrícula de primer curs 
Matrícula de llistes d'espera
Resta de matricules
Canvis de grup i subgrup
Sol·licitud de Matrícula a temps parcial
Represa d'Estudis
Anul·lació de matrícula per causa de força major

Títols

 

Altres tràmits

Impugnació d'exàmens
Programes d'assignatures
Representació per a tràmits en Secretaria
Model de sol·licitud general
Devolució de taxes
Avançament de Convocatòria
Convocatòria extraordinària per a estudis en procés d'extinció
Requisits formatius complementaris per a l'Homologació d'un Títol Universitari estranger (Grau)

Pràctiques en empresa