institutional and business chairsUniversity of València Logo del portal

 

 1. Denominació de la proposta
 2. Àmbit d'actuació
 3. Entitat
 4. Categoria de participació
 5. Descripció
 6. Resum i destinataris
 7. Període d'execució i caràcter del projecte
 8. Finançament
 9. Informació addicional

 

 

 

1. Denominació de la proposta

 • ​Apadrina un doctorand.

2. Àmbit d'actuació

 • Nacional.

3. Entitat

 • Càtedra de Fisioteràpia i Discapacitat de la Universidad de Málaga.

4. Categoria de participació

 • Bones pràctiques en el desenvolupament d'activitats de recerca i innovació.

5. Descripció

 • "Apadrina un doctorand" és una pràctica que realitza la Càtedra de Fisioteràpia i Discapacitat de la Universidad de Málaga on una part del seu pressupost es destina a donar una aportació econòmica a un estudiant de Doctorat que no ha aconseguit aconseguir una beca competitiva i demostra bones capacitats i actituds de treball i recerca.

6. Resum i Destinataris

 • "Apadrina un doctorand" vol recolzar a un estudiant de Doctorat el projecte del qual es troba sense finançament i ajuda al desenvolupament de les seues capacitats en recerca per a aconseguir el títol de Doctor. La quantitat d'aquesta ajuda és de 3200 €. Els doctorands que han rebut aquesta ajuda han desenvolupat unes qualitats úniques de recerca que els han portat a aconseguir les metes que es requereixen per a presentar la tesi doctoral i han ajudat a traçar el seu camí docent i investigador. Es realitza un acte de lliurament de l'ajuda durant les Jornades de la Càtedra.

7. Període d'execució i caràcter del projecte

 

Programa Activitat Projecte

 

   

 

8. Finançament

 

Fons Propis Fons Externs Altres
 

 

 

 

9. Informació addicional

 

Nom Descripció Tipus de Recurs
Fòrum per a l'execució d'activitats acadèmiques, tant docents com investigadores afectes al camp del saber de fisioteràpia WEB

 

Solució a un problema (20%)

 • Amb aquesta ajuda s'intenta finançar al doctorand que demostra dia a dia la seua implicació en la tesi doctoral i les seues bones aptituds, amb la qual cosa el doctorand està més prop del grup de recerca millorant molt el seu aprenentatge. L'aportació no pot comparar-se a la de les beques competitives nacionals (FPU, FPI), però ajuda econòmicament al doctorand que treballa a temps complet en el seu doctorat.

Resultats reeixits (20%)

 • Els estudiants de Doctorat que han rebut l'ajuda de "Apadrina un doctorand" i han llegit la tesi doctoral han aconseguit la nota d'excel·lent amb esment Cum laude. Després d'açò, un d'ells ha aconseguit el lloc de professor ajudant en una universitat espanyola i un altre ha aconseguit un contracte de recerca postdoctoral. Els articles produïts a partir d'aquestes tesis han sigut publicats en revistes de qualitat d'alt impacte.

Innovació (10%)

 • La innovació es troba principalment en què a través de la inversió que realitza el sponsor principal, la Càtedra dóna diners a un estudiant que no ha arribat a aconseguir una beca. Gràcies a açò, s'obri una altra via de finançament per al doctorand a més de les nacionals, autonòmiques o les de la pròpia universitat. L'acte de lliurament durant les Jornades de la Càtedra fan més visible la pràctica.

Sostenibilitat (20%)

 • La pràctica té el manteniment assegurat gràcies a la inversió del sponsor de la Càtedra. Sempre s'aprofita l'acte de les Jornades de la Càtedra on ocorre aquesta activitat per a cercar nous recursos i sponsors.

Replicabilitat (20%)

 • Moltes càtedres estan sustentades per un grup de recerca que li proporciona continguts de recerca i activitats docents. Aprofitar aquesta estructura és magnífica per a crear bons investigadors. Amb una part del pressupost anual de la Càtedra destinada a aqueix aprenentatge de l'estudiant, pot incrementar el grup de recerca i beneficiar-li posteriorment quan el seu aprenentatge estiga acabat.

Sistema d'Avaluació (10%)

 • No hi ha creat un sistema que avalue la pràctica en general. El nivell del treball produït durant la tesi es té en compte. Es valora la producció del doctorand segons les revistes de qualitat on els articles sobre la seua tesi estan publicats. A més, es té en compte la difusió de l'acte en periòdics locals, els vídeos per xarxes socials (interaccions, visualitzacions, comentaris, likes, etc.) i el nombre de visites i comentaris en YouTube.