Logo de la Universitat de València Logo Institut Universitari d'Investigació en Criminologia i Ciències Penals Logo del portal

Màster on line en Mediació Penal de l'Institut de Criminologia UV 2019

  • 23 de gener de 2019
Descarregar PROGRAMA COMPLET

PRE-INSCRIPCIÓ Fins al 15 gener 2019

COMENÇAMENT: 23 GENER 2019

Organització: Institut Universitari d'Investigació en Criminologia i Ciències Penals

Direcció: Maria Vicenta Cervelló Donderis. Professor Titular d'Universitat. Departament de Dret Penal. Universitat de València.

Formació per a actuar de mediador / a en programes de mediació penal en jutjats i tribunals i en centres penitenciaris; participar en la resolució alternativa de conflictes en l'àmbit intercultural, comunitari, escolar i juvenil.

DADES GENERALS

Curs acadèmic: Curs 2018/2019

Nombre de crèdits: 60.00 Crèdits ECTS

Matrícula: 1.175 € (import preu públic)

Requisits d'accés: titulats universitaris

Modalitat: On-line. Aula Virtul ADEIT

INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ

https://postgrado.adeituv.es/mediacion-penal

Correu electrònic: informacion@adeituv.es

OBJECTIUS

Analitzar l'aplicació d'instruments de justícia restaurativa (dins el marc dels mètodes alternatius de solució de conflictes) a la justícia penal, atenent al marc legal, a les característiques específiques de la mediació penal, a la figura del mediador, les fases de la mediació, el seu entroncament en el procés penal espanyol d'adults i de menors, les conseqüències jurídiques de l'acord reparador i les experiències de mediació, amb especial insistència en la projecció aplicada del coneixement teòric a través de casos pràctics.

PROFESSORAT

AMANT GARCÍA, CRISTINA. Psicòloga Equip Tècnic Fiscalia i jutjats de menors d'Alacant

ARMENGOT VILAPLANA, ALICIA. Professor Titular d'Universitat. Departament de Dret Administratiu i Processal. Universitat de València

BELEÑA MATEO, MARIA DE LOS ANGELES. Professor Titular d'Universitat. Departament de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics. Universitat de València

BERLANGA SÁNCHEZ, ANTONIO. Inspector Policia Local. Coordinador Operatiu del servei de mediació policial de l'

CAMARENA GRAU, SALVADOR. Professor Associat d'Universitat. Departament de Dret Penal. Universitat de València

CARBONELL VAYÁ, ENRIQUE. Professor Titular d'Universitat. Departament de Psicologia Bàsica. Universitat de València

CERVELLÓ DONDERIS, MARÍA VICENTA. Professor Titular d'Universitat. Departament de Dret Penal. Universitat de València

GUARDIOLA GARCÍA, JAVIER. Professor Titular d'Universitat. Departament de Dret Penal. Universitat de València

HOYOS ALARTE, FLOR. Educadora Social. mediadora

JUAN SÁNCHEZ, JOSÉ RICARDO. Professor Titular d'Universitat. Departament de Dret Administratiu i Processal. Universitat de València

LÓPEZ LÓPEZ, CRISTINA. Llicenciada Psicologia i Criminologia .Mediadora. Llicenciatura en Criminologia

LOZANO ESPINA, FRANCISCA. Psicòloga. mediadora

MARTÍNEZ CAMPS, MARIA MONTSERRAT. Jurista especialista en resolució de conflictes

OLMEDO DEL CARRER, EDUARDO. Generalitat Valenciana / Llicenciat en Dret. Fiscal Audiència Provincial de València

RODRÍGUEZ DE FLAMES, MARÍA SONIA. Contractat Doctor. Departament de Dret Civil. Universitat de València

ROIG TORRES, MARGARITA. Professor Titular d'Universitat. Departament de Dret Penal. Universitat de València

TEMARI

Mètodes alternatius de resolució de conflictes

1.-El conflicte: origen i elements

2.- L'ADR (alternative dispute resolution)

3.-Origen, classes i característiques de la mediació.

4.- Diferència amb altres figures: mediació, arbitratge i conciliació

5.- La mediació en els diferents ordres jurisdiccionals

 

La justícia restaurativa

1.- La mediació en la justícia penal

2.- Models de Justícia: retributiva i reparadora

3.- Principis de la Justícia restaurativa

4.- Crisi de la Justícia tradicional

 

Marc legal de la mediació penal

1.- Regulació internacional

2.- Normativa europea

3.- La mediació en el Dret comparat

4.- La mediació penal a Espanya

 

Característiques de la mediació penal

1.- Origen i causes de la mediació penal.

2.- Avantatges i inconvenients de la mediació penal.

3.- Àmbit d'aplicació de la mediació penal.

4.- Regulació i diferents models d'aplicació

 

Fases de la mediació

1.- Models de mediació: lineal, transformativa i circular

2.-El procés de negociació

3.- L'entrevista

4.- Tècniques de mediació.

5.- Negociació i acord

 

La figura del mediador

1.- Característiques i capacitació per a l'exercici de la funció de mediador

2.- Tècniques i habilitats

3.- L'entrevista

4, - Aspectes deontològics

5.- Models de documents: consentiment parts, acta d'acords, acta de no acords.

                      

Perspectiva penal de la víctima

1.- El moviment victimològic en el Dret Penal.

2.- Concepte i classes de víctimes.

3.- La relació entre víctima i agressor

 

La mediació en el procés penal espanyol

1.- Intervenció de la víctima en el procés penal.

2.- Característiques del procés penal espanyol

3.- La mediació en les diferents fases del procés

 

Conseqüència jurídiques de la mediació penal durant el procés

1.- Atenuació de la pena.

2.- Substitució de la pena.

3.- Suspensió de l'execució

 

Conseqüències jurídiques de la mediació penal durant l'execució

1.- Descripció del conflicte interpersonal en l'àmbit penitenciari.

2.- Mecanismes institucionals i legals de prevenció i solució als conflictes interpersonals.

3.- Procediments per a la resolució dels conflictes.

 

Mediació en la justícia juvenil

1.- Regulació legal.

2.- Procediment i continguts de la mediació juvenil.

3.- La mediació escolar

4.- Casos pràctics

 

Mediació familiar

1.- Diferència entre conflicte penal i conflicte civil: especial referència a la violència domèstica i els delictes relatius a les relacions familiars

2.-Nocions jurídiques prèvies: dret de família i crisis familiars.

3.- Concepte i regulació legal de la mediació familiar a Espanya.

4.- La mediació familiar en els conflictes conjugals

5.- la mediació familiar en els conflictes paternofilials

6.- Casos pràctics

 

Mediació comunitària i policial

1.- El conflicte a la comunitat

2.- La mediació intercultural

3.- Experiències de mediació policial

 

Experiències de mediació penal a Espanya

1.- Anàlisi dels projectes pilot posats en funcionament.

2.- Protocols d'actuació

3.- Avaluació i anàlisi de resultats

 

Plantejament de casos pràctics

1.- Exposició de casos pràctics

2.- Explicació dirigida de la solució dels mateixos

 

Resolució de casos pràctics

1.- Exposició d'un cas pràctic: plantejament del problema

2.- Resolució: explicació del projecte de mediació realitzat per l'alumne en el cas exposat.

 

Treball final de màster

INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ

https://postgrado.adeituv.es/mediacion-penal

Llista d'enllaços:

Imatges: