Universitat de ValènciaUniversitat Politècnica de ValènciaInteruniversitari d'Investigació de Reconeixement Molecular i Desenvolupament Tecnològic Logo del portal

 
 
 
 
 
 
Accepte la política de privacitat
 

Les dades personals subministrades s'incorporaran als sistemes d'informació de la Universitat de València que procedisca amb la finalitat exclusiva de gestionar i tramitar la seua sol·licitud. En cap cas les seues dades se cediran a tercers ni s'utilitzaran amb cap altra finalitat.

Les persones que proporcionen les seues dades tenen dret a sol·licitar al responsable del tractament, l'accés a les seues dades personals i la seua rectificació, cancel·lació i oposició; així com el dret a la portabilitat de les seues dades. Les persones interessades, poden exercir els seus drets d'accés a dades mitjançant l'enviament dirigit a l'adreça de correu electrònic de la Delegació de Protecció de Dades: lopd@uv.es, quan ho facen des d'adreces oficials de la Universitat de València, o mitjançant escrit acompanyat de còpia de document d'identitat i, si escau, de documentació acreditativa de la sol·licitud dirigida al delegat de Protecció de Dades de la Universitat de València, Edifici Rectorat, Av. Blasco Ibáñez 13, 46010 València.

Per a més informació respecte del tractament pot consultar-se la política de privacitat de la UV en:  links.uv.es/lopd/dpo