Logo de la Universitat de València Logo Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva Logo del portal

  • Obtenció de mostres d’organismes i dades ambientals en ecosistemes aquàtics
  • Anàlisi de diversitat i identificació d’invertebrats del plàncton i el bentos d’aigües continentals
  • Tècniques de microscopia òptica i electrònica de rastreig
  • Anàlisi estadística de dades ecològiques multivariades
  • Tècniques d’experimentació en ecologia aquàtica i ecotoxicologia d’invertebrats aquàtics
  • Anàlisi de mostres de restes paleolimnològiques, fonamentalment d’Ostracoda i Branchiopoda
  • Qualitat de les aigües continentals mitjançant indicadors biològics