Logo de la Universitat de València Logo Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva Logo del portal

Les línies d'investigació actuals es troben centrades en estudis de biodiversitat, ecologia i evolució d'hidrozous (classe Hydrozoa , Phylum Cnidaria).

Les investigacions se centren fonamentalment en els hidrozous bentònics antàrtics, que constitueixen un dels grups zoològics més diversificats i característics de l'ecosistema antàrtic. Presenten, a més, una sèrie de peculiaritats crucials importants per comprendre'n l'origen i evolució, així com la relativa baixa diversitat a nivell genèric, l'elevat grau d'endemisme a nivell específic (aproximadament un 70%), centrat en uns pocs gèneres, i una diversitat específica concentrada igualment en uns pocs grups.

El treball portat a terme fins ara ha permès incrementar notablement el coneixement sobre la biodiversitat del grup a l'Antàrtida i ha aportat, així mateix, important informació sobre la biologia, ecologia i biogeografia de les espècies trobades. Arran d'aquests estudis, i només considerant la biodiversitat del grup, s'ha contribuït a incrementar en quasi un 37%, mitjançant la descripció de més de 50 espècies noves per a la ciència, l'inventari d'espècies conegudes.

Els resultats que s'obtenen s'empren en la realització d'estudis filogenètics que permeten incrementar el coneixement sobre l'origen i evolució d'aquest interessant grup zoològic. Amb aquest objectiu, s'ha començat recentment una línia d'investigació que utilitza l'aproximació molecular, mitjançant estudis de DNA, en col·laboració amb la Dra. Amparo Latorre, de la unitat de Genètica Evolutiva del mateix ICBiBE.

A banda de les investigacions sobre hidrozous antàrtics, es realitzen també estudis sobre el grup esmentat en altres àrees geogràfiques, com per exemple a la Mediterrània. A més, es realitzen revisions de les espècies de diversos gèneres, amb l'objectiu de millorar el coneixement científic d'aquesta classe de cnidaris.