Logo de la Universitat de València Logo Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva Logo del portal

Introducció

Al grup de biotecnologia de l’Institut Cavanilles ens interessen diversos aspectes relacionats amb la microbiologia aplicada. Ens centrem en l’estudi dels organismes modificats genèticament: treballem en la recerca de nous gens útils per construir-ne (15), però també estudiem els riscos derivats de la seua utilització. Al laboratori tenim experiència amb el bacteri Bacillus thuringiensis, (1,10,12,15,16) diversos gens del qual s’utilitzen per a la construcció de plantes transgèniques (dacsa, tabac, patata) protegides de l’atac dels insectes. Hem caracteritzat aquestos gens (14), n’hem trobat noves aplicacions, com ara el control dels pulgons (12) i hem estudiat el possible efecte advers de les plantes transgèniques sobre l’entomofauna útil (els insectes benèfics) (10,13).

A més d’aquesta línia de recerca, també ens dediquem a una de les més noves disciplines científiques: la biologia sintètica (3,6,7,8). Aquesta és una novedosa aproximació a la biotecnologia, mitjançant metodologies pròpies de l’enginyeria. En el marc de la biologia sintètica, cerquem bacteris, gens i enzims amb potencial industrial per a la producció de biocombustibles, per exemple (4,9). A més, construïm dispositius biològics (microorganismes modificats genèticament) dissenyats per produïr calor (11), llum (5) o fins i tot electricitat, amb la qual cosa estem contribuïnt a crear una massa crítica de dispositius biològics que es podran emprar en un futur pròxim com a dispositius híbrids electro-biològics, com pantalles d’ordinador amb cèl.lules luminiscents com a píxels vivents (5), o dispositius bacterians portàtils per produir electricitat a partir de l’activitat metabòlica dels microorganismes...