Logo de la Universitat de València Logo Institut Interuniversitari López Piñero Logo del portal

FalconAr - Falconeria a la Corona d'Aragó Un web per a la difusió dels estudis sobre la caça amb ocells de presa durant l'Edat Mitjana i el Renaixement

  • 1 de maig de 2021
fALCONaR WEB

S'acaba de publicar FalconAr, un nou recurs digital en accés obert: FalconAr - Falconeria a la Corona d'Aragó. FalconAr és un projecte de recerca integrat per un grup d'investigadors formats en diverses disciplines interessats en l'estudi de la història falconeria, açò és, la caça amb ocells, i totes les activitats que s'hi relacionaven, durant l'Edat Mitjana i el Renaixement en l'àmbit hispànic, i molt particularment en el marc de la Corona d'Aragó. Està coordinat per Carmel Ferragud (Universitat de València) i Ricardo M. Olmos de León (Investigador independent) i ha començat gràcies a un projecte AICO (Generalitat Valenciana) de la Universitat d'Alacant, dirigit per Antoni Mas i Miralles. FalconAr s'inscriu dins una línia d'investigació que se suma al web del grup Sciència.cat, dirigit per Lluís Cifuentes (Universitat de Barcelona) al qual pertanyen els dos coordinadors.

La falconeria va gaudir d'un fort arrelament en els territoris de l'antiga Corona d'Aragó. Ara bé, no es podria entendre el seu desenvolupament sense els contactes culturals i personals intensos entre el món occidental i oriental, particularment d'influència islàmica, que possibilitaren compartir una gran quantitat de materials, animals i coneixements indispensables. La falconeria ens serveix com a pretext per a tractar aquests intercanvis i influències culturals, especialment entre el món islàmic i cristià, però també entre pobles del nord d'Europa i de la Mediterrània, i molt en particular d'àmbit insular (Creta, Malta, Sardenya i les illes Balears). Amb això ens introduïm en disciplines variades com la història de la ciència i de la medicina, la història social i de la cultura i la filologia catalana, castellana, aragonesa i italiana.

Som ben conscients de les grans aportacions que des de fa gairebé un segle s'han fet per diversos autors, que mereixen remarcar-se i als quals dedicarem un espai. Ens sentim deutors i volem continuar aportant en el coneixement de la falconeria sobre les bases ja posades des de diferents territoris del continent europeu, i també a casa nostra.

Des de FalconAr pretenem realitzar un estudi exhaustiu de la falconeria atenent a múltiples aspectes que configuraven aquesta activitat venatòria: pràctiques i sabers (ornitologia, caça, medicina), simbologia, cultura material, societat (caçadors, falconers, ensinistradors i totes les persones implicades directament o indirectament), lèxic tècnic, regulacions associades amb la caça amb aus, etc.

FalconAr pretén posar en valor un ingent patrimoni manuscrit i imprés, documental, material, artístic i simbòlic que formà part durant segles de la història de la Corona d'Aragó i de l'Occident europeu. Per això divulguem tot tipus de continguts i fonts relacionades amb la falconeria. Volem així, d'una banda, donar visibilitat al nostre treball i difondre entre el gran públic aquest coneixement i, d'altra banda, estimular la recerca i, en aquest sentit, que aquest web siga una ferramenta de treball al servei dels investigadors.