Logo de la Universitat de València Logo Institut de Robòtica i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions Logo del portal

DINA, el nou grup d'investigació de l’IRTIC centrat en visualització de dades a través d'interfícies gràfiques i realitat augmentada

  • 8 de juny de 2023
Image de la noticia

El grup d'investigació d'Interacció i Aumentació de Dades (DINA) de l'Institut de Robòtica i Tecnologies de la Informació i la Comunicació (IRTIC) de la Universitat de València ha iniciat les seues activitats. Format per un equip multidisciplinari centrat en les TIC, compta amb quatre línies d'investigació que exploren la baula entre les dades i les persones que els interpreten, si es presenten de manera tradicional o amb possibilitat d'interacció, i l'ús d'elements com la realitat augmentada (RA) i la realitat virtual (RV).

“Les dades poden ser de molt diversa índole, representar conceptes molt diferents, amb diferent nivell de detall, dimensions, significats i fins i tot incerteses”, assenyala la directora del grup DINA, doctora i investigadora Ramón y Cajal, Cristina Portalés. Visualitzar-los correctament “ajuda a l'ésser humà a comprendre la seua naturalesa, significat i abast”, afig Portalés.

En aquest sentit, indica la directora de l'equip, “les diverses maneres d'accedir a les representacions visuals de les dades, incloent-hi paradigmes d'interacció com la realitat virtual i la realitat augmentada, afigen un element fonamental al seu mer grafisme, és a dir, van més enllà de l'estàtic i permeten que l'usuari explore les dades conforme a les seues necessitats i els assimile”. A més, “permeten entorns col·laboratius per a manipular, analitzar i estudiar aqueixes dades”, apunta.

La línia centrada en visualització de dades explorarà la relació que existeix, en l’àmbit de percepció, entre tipus de dades (continus, discrets, categòrics, etc.) i les variables estètiques (forma, grandària, color, etc.). En aquest camp es desenvoluparà el disseny i implementació de noves propostes de gràfics, de grafs que manifesten les relacions que existeixen entre dades i de mapes per a la representació visual de dades.

Mitjançant tecnologia de realitat virtual, un altre dels braços del grup, es duran a terme entorns immersius i l'exploració de dispositius i maquinari per a la interacció amb l'entorn virtual. Així mateix, s'efectuarà el disseny gràfic i implementació d'algorismes per a visualitzar dades en aquest entorn virtual, així com metodologies per a interactuar amb ells.

Com a part de la línia d'investigació centrada en ontologies s'empraran grafs per a mapejar la informació. També es realitzarà el preprocessament de dades per a la seua homogeneïtzació, el processament de termes segons tesaurus, l'establiment de relacions semàntiques entre les dades, la gestió de bases de dades i la visualització de grafs.

El quart dels temes d'interés del grup DINA, la interacció, explorarà les interfícies gràfiques a través de la integració de la visualització de dades mitjançant gràfiques i mapes. Al seu torn, atendrà les necessitats de diferents públics objectiu en els seus estudis d'usabilitat per a la millora de les interfícies.

L'equip compta amb membres provinents del camp de la geomàtica (enginyeria de la gestió d'informació geogràfica), informàtica i multimèdia, així com de la primera promoció de Ciència de Dades de la Universitat de València. DINA ha completat amb èxit projectes com SeMap i CreaLab, i es troba immers en ClioViz.

“La interacció amb les dades és enriquidora i permet examinar-los des d'una perspectiva visual”, assenyala Portalés. En aquest sentit, continua, “no és el mateix un mapa en paper que navegar a través de les dades i estudiar-los com desitgem, aprofundint en diferents capes que permeten analitzar-los en major profunditat”.

El grup vol continuar avançant la seua investigació en anàlisi i visualització de dades i contribuir a consolidar el camp d'investigació. Per exemple, respecte a la interacció amb les dades, la realitat augmentada “és un territori per explorar”, destaca la directora de DINA, sense deixar de costat qüestiones aparentment ja respostes en aquesta disciplina que podrien veure's sota una nova llum gràcies a les noves formes d'estudi.

Per tant, DINA exercirà una important labor d'investigació científica en la visualització de dades, atenent tant la naturalesa de les dades com a les variables visuals i al factor humà, així com en l'anàlisi espacial i visualització de dades georeferenciades.

L'estudi del disseny de mapes temàtics enriquits amb gràfiques i paradigmes d'interacció (RV i RA) per a enriquir la visualització de les dades, proposant noves maneres d'accedir a ells, és un altre dels seus objectius.