Logo de la Universitat de València Logo Institut de Robòtica i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions Logo del portal

Dues noves fases superades durant l'avanç del projecte LOD-RoadTran18

  • 13 d’octubre de 2020
Image de la noticia

El projecte LOD-RoadTran18, coordinat per l'IRTIC amb el suport de LMT Group, ha realitzat les anàlisis relacionades amb les implementacions de les accions prioritàries derivades de la directiva de Sistemes de Transport Intel·ligent (ITS) i amb els models utilitzats per a trànsit per carretera a escala europea, així com en l'àmbit nacional a Espanya i la República Txeca. L'avanç en aquestes tasques suposa haver completat dues fases del projecte, finançat per la Comissió Europea a través del programa CEF Telecom.

Amb l'objectiu de detectar deficiències respecte al requeriment de la directiva de la Informació del Sector Públic (PSI), es van estudiar les implementacions actuals de les principals actuacions derivades de la directiva ITS. El propòsit de l'anàlisi va ser examinar els aspectes tècnics i operacionals de totes dues directives i el seu impacte en portals de dades obertes i serveis d'informació de trànsit.

En aquest sentit, elements com els processos de descobriment, distribució i recollida van ser analitzats conjuntament amb conceptes de dades enllaçades i descripció de metadades de serveis. Els resultats de l'anàlisi s'utilitzaran tant en el disseny com en la implementació de les fases del projecte.

Respecte al segon estudi, està relacionat amb els models utilitzats per a trànsit per carretera i informació sobre viatges a Europa, tant en l'àmbit europeu com nacional en els casos concrets de la República Txeca i Espanya. La seua finalitat va ser subratllar els aspectes més importants dels principals models de trànsit i vocabularis que han de ser tinguts en compte durant el desenvolupament del projecte.

L'anàlisi va explorar la robustesa, objectivitat, integritat estructural, disponibilitat, propagació d'ús, usabilitat amb conceptes de dades obertes enllaçades, accessibilitat, aspectes geoespacials i de localització en els models.

LOD-RoadTran18 té com a finalitat que les dades de trànsit d'Espanya i la República Txeca milloren la seua interoperabilitat, distribució i reusabilitat a escala europea i adquirisquen caràcter de dada oberta enllaçada.

El contingut d'aquesta publicació és responsabilitat exclusiva d'IRTIC (UV) i no reflecteix necessàriament l'opinió de la Unió Europea.