Logo de la Universitat de València Logo Institut de Robòtica i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions Logo del portal

L’IRTIC durà a terme la modernització dels sistemes de gestió de trànsit de la DGT durant els pròxims quatre anys

  • 6 d’octubre de 2021
Image de la noticia
Part de l'equip de desenvolupament de la modernització

El grup LISITT de l'Institut de Robòtica i Tecnologies de la Informació i la Comunicació (IRTIC) és responsable de la modernització de l'Àrea de Telemàtica per a la Mobilitat de la Direcció General de Trànsit (DGT). Des d'aquest octubre i durant els pròxims quatre anys, efectuarà la integració del sistema de l'organisme amb els nous d'altres administracions i de projectes ja en marxa, l'optimització d'aplicacions, l'avaluació de noves tecnologies i l'adaptació al nou Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i estàndards europeus, entre altres tasques.

En aquest sentit, els sistemes que controla i gestiona l'esmentada àrea de la DGT donen suport a la presa de decisions relacionades amb la gestió del trànsit, amb la difusió d'informació als usuaris interns per a aconseguir una millor instrucció dels procediments administratius i amb la difusió d'informació a usuaris externs en temps real. Aquest fet, sumat a l'entorn tecnològic canviant, la migració cap a noves alternatives tecnològiques i les necessitats dels usuaris, fan ineludible un ampli manteniment d'aquests sistemes.

Entre les actuacions que durà a terme l’IRTIC es troba l'evolució de l'eina web LINCE, dedicada a la gestió de successos de trànsit interurbà i per a la gestió del conjunt de successos relacionats, així com la del servidor RDS-TMC, que s'encarrega de la difusió de missatges a través del canal de missatges de trànsit.

El node DATEX II, encarregat de rebre, validar i integrar informació de diferents fonts de dades, i de publicar i disseminar informació als actors interessats en un determinat tipus d'informació, també serà contemplat en aquesta modernització.

 “L’IRTIC ha acompanyat a la DGT en l'evolució tecnològica dels seus sistemes durant més d'una dècada”, ha assenyalat la cap del projecte actual de manteniment evolutiu per part del LISITT, Ana Delgado. Entre altres contribucions, l'institut d'investigació “ha desenvolupat l'evolució tecnològica de sistemes de gestió del trànsit i recol·lecció de dades d'equipament en carretera i ha ajudat l'entitat a ajustar-se a les directives europees, com en el cas de l'estàndard DATEX”.

De fet, l'evolució actual s'estendrà a l'arquitectura INCITAR (Infraestructura per al CIT Avançada i Redundant), implantada pel LISITT en 2007 dedicada a la gestió de successos de trànsit. Va substituir a l'existent fins al moment i va introduir un nou model de dades per a la gestió de la informació. Sobre aquesta plataforma s'han desenvolupat diferents aplicatius com LINCE.

A més, l’IRTIC adaptarà el Punt d'Accés Nacional (NAP) de dades de trànsit conforme a allò que es disposa en la Directiva 2010/40/EU, que estableix el marc per a la implantació dels sistemes de transport intel·ligents en el sector del transport per carretera i per a les interfícies amb altres maneres de transport.

També es tractarà la modernització d'una sèrie d'aplicacions emprades per la DGT per a dur a terme les seues tasques habituals, com la relacionada amb la gestió i visualització geolocalitzada de l'inventari d'equipament en carretera o la que ofereix a la ciutadania informació actualitzada d'incidències com les relacionades amb trànsit, obres, restriccions a la circulació o previsions d'incidències per als pròxims 15 dies.

D'aquesta manera, tant el personal de la DGT, pertanyent a àrees com a Centres de Gestió de Trànsit, Agents de l'Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil o Direcció de Trànsit, com la ciutadania es beneficiaran d'aquest servei de manteniment evolutiu dels sistemes realitzat per l’IRTIC.

També a:

Parc Científic

Universitat de València