Logo de la Universitat de València Logo Institut Universitari d'Investigació de Trànsit i Seguretat Viària Logo del portal

L'ús dels vehicles de mobilitat personal (VMP)

  • 5 de novembre de 2021
Image de la noticia

El Dr. Francisco Alonso, Director de l'INTRAS, ha estat entrevistat per la Cadena Cope sobre la responsabilitat viària, la sinistralitat i l'ús dels vehicles de mobilitat personal (VMP), per al seu programa “La Tarde COPE” del 5 de novembre de 2021.

El 2 de gener de 2021, el Consell de Ministres va aprovar la modificació del Reglament General de Vehicles i el Reglament General de Circulació que obliga els VMP a complir una sèrie de normes generals que són regulades de manera diferent per cada Ajuntament en què varia la velocitat establerta, l'ús del casc o l'edat mínima per poder-los conduir.

Segons el Dr. Alonso, hi ha un problema greu tant per la proliferació d'aquests vehicles com perquè la regulació a través de les ordenances municipals és diferent. Té un sentit, en certa mesura, perquè no totes les ciutats tenen les mateixes infraestructures, però altres variants com l'edat o l'ús del casc haurien de ser regulades a un nivell estatal. Caldria fer un esforç per part dels ajuntaments d'intentar homogeneïtzar aquestes normatives més enllà de les diferències d'infraestructures i d'altres variables.

Pel que fa als motius d'accident més habituals, el Dr. Alonso apunta que els accidents causats pels VMP vénen donats per distraccions, no respecte als semàfors o velocitat no adequada en vies que són compartides per un altre tipus d'usuaris. En el cas d'accidents davant d'altres vehicles més pesants, solen estar relacionats amb les interseccions ja que poden no ser visibles per a aquest altre tipus de vehicles.

En un altre ordre de coses, el Director de l'INTRAS aconsella als propietaris d'un VMP que contractin una assegurança de responsabilitat perquè, el fet que no sigui obligatori de moment, no eximeix de la responsabilitat d'un incident provocat per aquest vehicle i l'usuari haurà de complir el seu propi patrimoni.

Abans de res, s'ha destacat la importància de la formació i la informació dels usuaris d'aquest tipus de vehicle que tant ha proliferat i que durant la pandèmia del Covid es va elevar gairebé un milió i mig d'espanyols que van utilitzar aquest mitjà de transport.