University of Valencia logo Logo University Institute of Biotechnology and Biomedicine (BIOTECMED) Logo del portal

El nostre laboratori desenvolupa dues línies de recerca en neurodegeneració i teràpia cel·lular:

  • L'estudi d'alteracions cel·lulars i moleculars subjacents a la neurodegeneració dopaminérgica.
  • L'estudi del procés d'acte-renovació de cèl·lules mare neurales (NSCs).

En la primera línia, s'aborda l'estudi de molècules relacionades amb casos familiars de la malaltia de Parkinson, com és el de l'a-sinucleina, mitjançant anàlisi genòmic funcional en ceps de ratolins modificats genèticament. En la segona línia tractem d'aprofundir en la comprensió dels mecanismes que regulen el procés d'acte-renovació en poblacions de NSCs, intentant entendre el manteniment de la multipotència i de la capacitat neurogènica, així com l'estabilitat genètica. Per a açò, s'estudien senyals i rutes de senyalització intracel·lular que modulen el procés d'acte-renovació en els nínxols naturals d'aquestes cèl·lules. Hem triat el model de ratolí per la gran flexibilitat dels sistemes cel·lulars in vitro i per l'existència i disponibilitat de nombrosos fons genètics.

El grup pertany al Centre d'Investigació Biomèdica en Xarxa sobre Malalties Neurodegeneratives (CIBERNED; CB06/05/0086) i a la RETIC de Teràpia Cel·lular (TerCel; RD06/0010/0010 i RD12/0019/0008), ambdues estructures de l'Institut de Salut Carlos III-MINECO

CiberNed
TerCel