Logo de la Universitat de València Logo Junta electoral Logo del portal

Eleccions a rector o rectora 2018

  • 23 de febrer de 2018
Image de la noticia

La Junta Electoral una vegada convocada pel Consell de Govern l'elecció de rector o rectora, ha confeccionat i aprovat el calendari que regirà aquest procés, d'acord amb el Reglament Electoral General.

La Junta Electoral una vegada convocada pel Consell de Govern l'elecció de rector o rectora, ha confeccionat i aprovat el calendari que regirà aquest procés, d'acord amb el Reglament Electoral General.

Així mateix, en virtut de l'article 20.5 del Reglament Electoral General ha acordat facilitar a les possibles persones interessades en presentar-se com a candidat o candidata a Rector o Rectora els mitjans que es publiciten per a possibilitar-los el desenvolupament de la campanya.

Llista d'enllaços: