University of Valencia logo Logo del portal

  • Edifici Beatriu Civera al carrer del Serpis, 29

Material de consulta

El Servei de Política Lingüística col·labora amb altres universitats valencianes i de la Xarxa Vives en l’elaboració de materials de consulta per a la redacció de textos en valencià i anglès

          Gramàtica zero

Esteve, Francesc (dir.)

Llibre

Veure la publicació

La Gramàtica zero resol de manera pràctica i simple els problemes sintàctics més freqüents i, tal com declara el seu subtítol, pretén guiar en el millor ús amb la mínima gramàtica. Aborda els dubtes lingüístics més importants i recurrents en la construcció de les frases i mira de solucionar-los amb tan poca terminologia lingüística com és possible. Ben al contrari, ofereix explicacions accessibles a tothom i aporta el suport d'una notable gamma d'exemples, amb una presentació gràfica que permet visualitzar d'un colp d'ull les solucions.

València: Servei de Política Lingüística de la Universitat de València, 2011

          Manual de documents i llenguatge administratiu

Andreu i Bellés (coord.)

Llibre

Veure la publicació

El Manual de documents i llenguatge administratius és una eina que regula i unifica l'elaboració de la documentació institucional i fixa el model de llenguatge administratiu, especialment pel que fa a l'estil i a la unificació dels criteris lingüístics i de les convencions que li són pròpies. La publicació naix d’una col·laboració entre la Universitat Jaume I, la Universitat de València, la Universitat d’Alacant i la Universitat Politècnica de València, cosa que la converteix en referència obligada per a les administracions universitàries valencianes.

Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I, 2009

          Criteris lingüístics

Diversos autors

Llibre

Veure la publicació

Aquests Criteris lingüístics volen contribuir a determinar un estil homogeni i adequat en valencià als usos formals propis de la institució universitària.  

Serveis lingüístics de les universitats valencianes, 2004

 

 

          Manual d’estil interuniversitari per a la redacció de textos en anglès

Diversos autors

Llibre

Veure la publicació

Aquesta obra està pensada per al PDI, el PAS i els professionals de la llengua, que han de redactar documentació institucional en anglès. Tot i que una de les seccions recull criteris generals de redacció, la paraula estil del títol fa referència a les convencions lingüístiques relatives a l'ortografia, la puntuació, la tipografia i altres aspectes editorials. La coherència en aquests aspectes dóna claredat i cohesió als textos, cosa que, al seu torn, en facilita i simplifica la comprensió.

Barcelona: Xarxa Vives d'Universitats, 2013

 

 

          Gripau

Joan M. Perujo Melgar

Web

Veure el web

L’objectiu de Gripau és, fonamentalment, facilitar la redacció de textos als alumnes que fan assignatures en valencià, bé en l’ensenyament secundari, bé en els primers cursos universitaris. Les universitats valencianes tenim el compromís de facilitar els mitjans perquè els estudiants utilitzen cada vegada més el valencià i és per això que, mitjançant aquest web, posem al seu abast aquesta eina a fi que puguen usar la llengua amb plena normalitat en tots els àmbits de la vida universitària.

Servei de Promoció del Valencià de la Universitat d'Alacant, 2013

 

          Vocabulari de Dret

Antoni Llabrés i Eva Pons (coords.)

Llibre

Veure la publicació

El Vocabulari de Dret consta de gairebé 6.000 entrades, amb equivalències en castellà, i constitueix el recull més extens de terminologia jurídica en valencià aparegut fins ara. És una obra col·lectiva, fruit de la col·laboració d'un equip de professors de les facultats de Dret de la Universitat de Barcelona i de la Universitat de València i de tècnics dels serveis lingüístics de les dues universitats. S’ha concebut com una eina útil no sols per als estudiants i professors universitaris sinó per a qualsevol professional del món del dret (advocats, jutges, fiscals, personal de l'Administració de justícia, etc.) i, en general, per a tothom interessat a aproximar-se a aquest llenguatge d'especialitat.

Universitat de València, Universitat de Barcelona, 2010

 

Recursos per a l’aprenentatge

Ací podeu consultar recursos creats pel Servei de Política Lingüística, en col·laboració amb altres serveis de llengües d’universitats valencianes, que us ajudaran a avançar en el vostre procés d’aprenentatge i a millorar les vostres competències en valencià.

          Tenim paraula

Diversos autors

Audiovisual

Veure l’audiovisual

El Servei de Política Lingüística de la Universitat de València ha publicat el conjunts de recursos audiovisuals Tenim paraula, en col·laboració amb Infotelevisió i altres entitats, amb l'objectiu de donar suport tant al personal docent i investigador que ensenya i fa recerca en valencià com al personal d'administració i serveis que treballa en aquesta llengua. Està dividit en 80 capítols de consells i recomanacions lingüístiques que ajudaran a aclarir alguns dels dubtes més freqüents dels usuaris.

València: Servei de Política Lingüística de la Universitat de València, 2009

          Fonet

Gonzàlvez, Héctor (i al.)

Programari

Descarregar el programari

Fonet és un programari de pràctiques de fonètica publicat per iniciativa de la Universitat d'Alacant i amb el suport del Servei de Política Lingüística de la Universitat de València. És un instrument molt útil per millorar la pronúncia i la dicció en valencià, especialment indicat per al professorat universitari.

Alacant: Biblioteca de Filologia Catalana Digital de la Universitat d'Alacant

 

 

 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy