University of Valencia logo Logo del portal

  • Novetats

La Universitat de València oferirà un 46% de les classes en valencià

  • January 26th, 2019
La Universitat de València oferirà un 46% de les classes en valencià el proper curs

La Universitat de València oferirà, com a mínim, un 46% de les classes en valencià durant el curs 2019-20, segons els criteris per a l’elaboració de l’Oferta de Curs Acadèmic (OCA) aprovats aquest dimarts pel Consell de Govern. El Pla d’Increment de la Docència en Valencià vigent en la institució indica que cada any s’ha d’augmentar l’oferta un 3%, fins aconseguir el 50% en 2022.

El punt ha estat presentat pel vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat, Ernest Cano, qui ha remarcat que els criteris d’OCA han experimentat canvis mínims, un fet que ha valorat perquè consagra un “marc estable” per poder organitzar la docència sense daltabaixos.

Segons el document aprovat, el nombre d’hores ofertes com de docència en valencià en cada titulació no pot ser inferior al 46% sobre el total no impartit en una llengua estrangera; i sempre que d’una assignatura se n’oferisca més d’un grup, en llengua no estrangera, almenys un ha de ser en valencià.

En les titulacions on només hi haja un grup, almenys un 46% de la docència que no s’impartisca en una llengua estrangera s’ha d’oferir en valencià. El grup s’ha d’oferir com a bilingüe valencià/castellà, amb l'especificació de l'idioma en què s'imparteix cada assignatura i subgrup.

A fi de garantir la competència acadèmica en les dues llengües oficials i en un idioma estranger dels graduats i de les graduades en la Universitat de València, se substituiran progressivament les agrupacions horàries monolingües per agrupacions plurilingües valencià/castellà i valencià/castellà/llengua estrangera. En aquest sentit, quan en un curs d’una titulació hi haja un nombre imparell d’agrupacions horàries, una d’elles pot ser plurilingüe, amb un percentatge de valencià que assegure que l’oferta global de docència en valencià en la titulació no siga inferior al 46% sobre el total no impartit en una llengua estrangera.

 

 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy