University of Valencia logo Logo Servei de Política Lingüística (SPL) (Language Policy Service) Logo del portal

Tallers de llengües i cultures

Tallers de llengües i cultures, primavera 2020

Els tallers són gratuïts i tindran lloc entre el 17 de febrer i el 22 de maig de 2020 (a partir del 2 de març el taller d'anglès internacional i acadèmic A2/B1). Les sessions són de 90 minuts. No hi haurà tallers el 9 de març (exàmens del CELI), del 16 al 20 de març (Falles), ni tampoc del 9 al 20 d'abril (Pasqua).

Els objectius de cada taller són promoure el coneixement de la llengua i la cultura del taller, els valors del plurilingüisme i l'estatus del valencià com a llengua pròpia de l'activitat acadèmica. Les llengües de treball, doncs, són la pròpia de cada taller i el valencià.

Una volta començats els tallers, els dinamitzadors podran proposar als participants canvis de grup, per millorar-ne el funcionament, sobretot si s'hi detecten nivells molt heterogenis.

La falta injustificada a la primera sessió o durant dues sessions consecutives o tres d’alternes comporta la baixa en el taller. La justificació de faltes d'assistència es presentarà en la primera sessió possible a la persona dinamitzadora del taller, a la qual correspondrà la decisió d'acceptar-la o no.

L'assistència als tallers no se certificarà ni es convalidarà per crèdits.

Lloc: Edifici Beatriu Civera, carrer del Serpis, 29, planta baixa (Campus dels Tarongers)

Horaris i inscripció

Feu clic en el nom del taller en què voleu inscriure-vos.

Taller d'anglès internacional i acadèmic A2/B1* Dilluns i dimarts
12.00-13.30 h 
Aula 2
Llengua gaèlica i cultura d'Irlanda A1 Dilluns i dimecres
15.00-16.30 h
Aula 5
Llengua i cultura romaneses A1 Dilluns i dimarts
10.00-11.30 h
Aula 5
Llengua i cultura xineses A1 Dimecres i divendres
10.00-11.30 h
Aula 1
Llengua i cultura xineses A1+/A2 Dimecres i divendres
12.00-13.30 h
Aula 1
Llengua i cultura alemanyes A1 Dimarts i dijous
09.00-10.30 h
Aula 3
Llengua i cultura alemanyes A2/B1 Dimarts i dijous
11.00-12.30 h
Aula 3
Llengua i cultura alemanyes B2/C1 Dimarts i dijous
13.00-14.30 h
Aula 3
Llengua i cultura italianes A1 Dilluns i dimarts
15.45-17.15 h
Aula 3
Llengua i cultura italianes A2/B1 Dimecres i dijous
17.45-19.15 h
Aula 3
Llengua i cultura franceses A2/B1** Dimecres i divendres
9.00-10.30 h
Aula 2
Llengua i cultura franceses B2/C1** Dimecres i divendres
11.00-12.30 h
Aula 2
Llengua anglesa i cultura d'Irlanda B1/B2 Dimecres i divendres
08.15-09.45 h
Aula 3
Llengua anglesa i cultura d'Irlanda C1/C2 Dimecres i divendres
10.15-11.45 h
Aula 3

*Comença el 2 de març. 
**Els tallers de llengua i cultura franceses se suspendran del 21 de febrer al 6 de març, ambdós inclosos.

Recordeu que, a més d'aquests tallers, podeu participar en els grups de conversa en diverses llengües que oferim als centres d'autoaprenentatge de cada campus.

   
   
   
   

 

 

This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy