University of Valencia logo Logo del portal

  • Cursos de llengües

L'objectiu dels tallers de docència en valencià és millorar la competència oral del PDI que fa classes en valencià, pel que fa a la fluïdesa i la coherència, i amb atenció a la terminologia, la pragmàtica, la retòrica i l'oratòria. És a dir, s’hi treballaran qüestions que van més enllà de les gramaticals i lèxiques, com ara la capacitat de resposta improvisada, la por escènica, la falta d'adequació en l'àmbit docent, etc.

Aquesta activitat consisteix en sessions orals de 60 minuts en què el PDI participa activament amb exposicions explicatives sobre les matèries que imparteixen que els serveixen de pràctica per a millorar les classes. Al llarg del curs, cada assistent haurà de preparar exposicions orals de 15 minuts de durada davant dels seus col·legues i del tècnic lingüístic. En acabar, aquest i la resta d'assistents faran els comentaris i correccions que consideren oportuns.

Els professors interessats a participar-hi han de tenir un nivell mínim certificat de B2 i tindran preferència per a inscriure-s'hi els que tinguen docència assignada en valencià. Les sessions del taller tindran lloc al CAL dels Tarongers.

El nombre de places és limitat: els grups seran d’un màxim de 8 persones per taller i un mínim de 5 inscrits. Les sessions es podran dur a terme sempre que hi haja un mínim de 4 persones.

Les inscripcions cal fer-les presencialment al CAL (Aulari Nord, planta baixa) en horari d’atenció al públic. La matrícula estarà oberta durant el curs acadèmic si hi ha places lliures.

Tallers de docència en valencià 2019/2020

Grups i horaris:

Centre Dilluns Dimecres
CAL dels Tarongers 9.00 - 10.00 h 13.00 - 14.00 h
 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy