University of Valencia logo Logo Servei de Política Lingüística (SPL) (Language Policy Service) Logo del portal

El Servei de Política Lingüística contribueix a la internacionalització de la Universitat de València mitjançant diverses iniciatives adreçades al foment del plurilingüisme entre els membres de la comunitat universitària.

Entre aquestes iniciatives destaquen els tallers de llengües i cultures, en els quals un estudiant nadiu d'un idioma no oficial en la Universitat de València dinamitza un grup de treballadors i estudiants interessats a conèixer la llengua i la cultura en qüestió, amb el valencià com a llengua de suport.

Els objectius de cada taller són promoure el coneixement de la llengua i la cultura del taller, els valors del plurilingüisme i l'estatus del valencià com a llengua pròpia de l'activitat acadèmica.

Si sou nadius en una llengua diferent del valencià i el castellà i teniu un domini suficient del valencià podeu participar en aquest programa de pràctiques remunerades per tal de promoure la vostra llengua i la vostra cultura en el si de la Universitat.

Qui?

Per a poder fer aquestes pràctiques cal:

» Ser estudiant de grau o de màster de la Universitat de València (també d’Erasmus i altres programes de mobilitat).
» Ser nadiu d'una llengua diferent del valencià i del castellà.
» Tenir un domini suficient del valencià i comprometre's a usar aquesta llengua com a idioma auxiliar i de suport en els tallers i per a qualsevol altra tasca vinculada a les pràctiques.
» Estar inscrit en el programa de Voluntariat Lingüístic.
» En el cas de les pràctiques extracurriculars, cal tenir superat com a mínim el 50% dels crèdits de la titulació en la qual es troba matriculat. Si les pràctiques són curriculars, el percentatge mínim és el que establisca, si escau, la titulació que s'està cursant.
» Comptar amb el vistiplau d'un professor de la Universitat de València que estiga disposat a actuar com a tutor acadèmic de les pràctiques.
» Complir els requisits addicionals que haja fixat, si escau, la facultat o escola on estudia o la Fundació Universitat Empresa ADEIT.

Quan i on?

Els horaris i les ubicacions s’acordaran entre els estudiants en pràctiques i els tècnics del SPL.

Dotació econòmica

La gratificació màxima de cada estudiant en pràctiques no podrà superar els 5.900€ anuals.

L’estudiant haurà de disposar de DNI o NIE, d’un compte bancari espanyol i d’un número de la seguretat social.

Com?

Pots enviar el teu currículum i una carta de motivació per correu electrònic a dinamitza@uv.es. Si compleixes tots els requisits esmentats, els tècnics del SPL concertaran una entrevista amb tu.

Més informació

 

Voleu inscriure-vos als tallers de llengües i cultures?

 

This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy