University of Valencia logo Logo Faculty of Law Logo del portal

Horaris del Doble Grau ADE+Dret CURS 2021-22

Avís: Els horaris poden ser susceptibles de canvi o modificació. Consulta la data d'impressió al peu de pàgina de l'horari.

Primer Curs

Grup                  Semestre Torn Idioma
1 A - Dret Eclesiàstic 1er i 2n Semestre Matí Valencià / Castellà
1 B - Dret Eclesiàstic 1er i 2n Semestre Matí Castellà
1 A - Dret Romà 1er i 2n Semestre Matí Valencià / Castellà
1 B - Dret Romà 1er i 2n Semestre Matí Castellà
1 A - Història del Dret 1er i 2n Semestre Matí Valencià / Castellà
1 B - Història del Dret 1er i 2n Semestre Matí Castellà
1 A - Tec. Habilitats 1er i 2n Semestre Matí Valencià / Castellà
1 B - Tec. Habilitats 1er i 2n Semestre  Matí Castellà
       

Segon Curs

Grup                  Semestre Torn Idioma
2 A 1er i 2n Semestre Matí Valencià
2 B 1er i 2n Semestre  Matí Castellà
       

Tercer Curs

Grup                  Semestre Torn Idioma
3 A 1er i 2n Semestre  Matí Valencià
3 B  1er i 2n Semestre  Matí Castellà

 

     

Quart Curs

Grup                  Semestre Torn Idioma
4 A 1er i 2n Semestre  Matí Valencià
4 B 1er i 2n Semestre  Matí Castellà

 

     

Cinqué Curs

Grup                  Semestre Torn Idioma
5 A 1er i 2n Semestre Matí / Vesprada Valencià 

5 B

1er i 2n Semestre  Matí / Vesprada Castellà

 

 

Normes específiques de matrícula ADE-Dret. Curs 2021-2022

Els horaris són susceptibles de modificació al llarg del curs. És recomanable comprovar-los a l'inici de cada quadrimestre.

Els horaris d'assignatures que no s'integren en agrupacions cal consultar-los a la Secretaría Virtual.