University of Valencia logo Logo Faculty of Law Logo del portal

Herminio Serra Martínez és graduat en Dret i Ciències Polítiques i de l'Administració Pública per la Facultat de Dret. Va realitzar el seu treball de fi  de grau sobre el procés d'il·legalització de partits polítics a Espanya amb la qualifació de Matrícula d'honor.

Aquest fet li ha portat a presentar les conclusions en diversos congressos d'investigació d'ambit internacional.

En l'actualitat està finalitzant els estudis del Màster en Mediació, arbitratje i gestió de conflictes en dret privat. Abans de ser Vicedegà d'estudiants, va ser Coordinador de l'Assemblea de Representants d'Estudiants de la Facultat durant dos cursos seguits després de que la llista electoral que encapçalava guanyara les dues ocasions les eleccions d'estudiants a junta de centre.

A més, és expert avaluador de la qualitat universitària, col·laborant amb l'Agència per la Qualitat del Sistema Universitàri de Catalunya, l'Agència de la Qualitat i Prospectiva Universitària d'Aragó i l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva.