University of Valencia logo Logo Faculty of Law Logo del portal

Professora Titular de Dret Civil a la Universitat de València. Ha estat guardonada amb el Premi "Savis en Dret" (2012), concedit per la Universitat de València i la Generalitat Valenciana; i el Premi a l'Excel·lència Docent, del Consell Social de la Universitat de València i la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana (2016).

Té concedits 3 sexennis d'investigació i cinc quinquennis docents. És membre, com a jurista de reconegut prestigi, de la Comissió Assessora de Dret Civil Valencià de la Generalitat Valenciana.

Autora de les monografies: Problemes de valoració i preu en els habitatges de protecció oficial (Tirant lo Blanch, València, 2014), La terceria de domini davant l'embargament de béns de guanys (Tirant lo Blanch, València, 2009), La revisió judicial de les clàusules penals (Tirant lo Blanch, València, 1995) i El nou règim jurídic de les aigües (Tirant lo Blanch, València, 1993). Igualment, ha escrit més de 70 articles i col·laboracions en llibres col·lectius en revistes i editorials de reconegut prestigi sobre temes relacionats amb el Dret civil (sistemes d'informació creditícia, crèdit immobiliari, habitatge, contracte d'assegurança, protecció de dades, règim econòmic matrimonial, dret civil valencià, arrendaments, dret agrari, propietat, successions, mediació, etc.). Entre les seves principals línies d'investigació destaquen les relatives al règim econòmic del matrimoni, habitatge, garanties del crèdit, protecció de dades, Dret civil valencià i Dret agrari.


Al llarg de la seva trajectòria com a investigadora ha format part de nombrosos projectes d'R + D finançats pel Ministeri d'educació o per la Generalitat Valenciana sobre Dret patrimonial, contractes bancaris, persona moral, Dret privat valencià i europeu i contracte d'assegurança. En l'actualitat és investigadora principal en un d'ells.
Ha realitzat, entre altres, estades de recerca postdoctorals a les següents universitats: King College (London); University of London. Institute of Advanced Legal Studies; Università degli Studi di Firenze; Università "La Sapienza" (Roma).


Des del començament de la seva activitat s'ha implicat de manera activa en tasques d'innovació educativa, dirigint projectes d'innovació docent de manera ininterrompuda des del Curs 2012-2013 i sent, en l'actualitat, responsable d'un Grup estable d'Innovació Educativa de la Universitat de València. Destaca a més la seva col·laboració com a coordinadora i autora en nombroses publicacions docents, organització i direcció de Jornades d'innovació educativa, i càrrecs de coordinació i gestió propis de l'EEES.
En el camp de la gestió és vicedegana de Qualitat, Formació, Cultura i Projecció Social des de març de 2018, i membre electe de la Junta de Centre de la Facultat de Dret, en representació del Personal Docent amb vinculacions Permanent, des 2014. Amb anterioritat va ser Secretària del Màster Universitari en Advocacia UVEG-ICAV, membre de la CCA del Màster en Mediació, Arbitratge i Gestió de Conflictes en Dret Privat i Secretària del Departament de Dret Civil, entre d'altres càrrecs.