University of Valencia logo Logo Permanent Training and Educational Innovation Service (SFPIE) Logo del portal

 • En primer lloc, s'ha d'emplenar el Formulari de sol·licitud de serveis audiovisuals i multimèdia  (formulari disponible en Secretaria Virtual, triar SERVEIS AUDIOVISUALS UDIE després de introduir usuari i contrasenya). Els requisits generals per a poder ser beneficiari del servei són:

  • que se sol·licite l'activitat o esdeveniment a gravar amb una antelació mínima de vint dies
  • el contingut dels recursos susceptibles de ser produïts, han d'estar relacionats amb la innovació educativa en els plans d'estudi de Grau o Postgrau de la UV.
  • els tècnics i el material han d'estar disponibles en les dates previstes d'enregistrament
  • el personal vinculat a qualsevol dels programes i subprogrames d'innovació educativa gestionats des de la UDIE, tindrà prioritat davant la concurrència de requisits amb la resta del personal UV.
  • els objectes, materials o recursos que es generen des del SFPIE sempre es publicaran en obert amb llicencia Creative Commons(BY-NC-SA) i es distribuiran als diferents mitjans de comunicació i difusió de la UV. 

Aquesta sol·licitud es valorarà al Consell de Coordinació del SFPIE i es rebrà una resposta, positiva o negativa, en el termini mínim d'una setmana.


 • D'altra banda, també serà indispensable per a l'exposició davant de les càmeres crear una presentació tipus Power Point, que servirà per a dotar de major contingut i reforç al vídeo resultant.És recomanable elaborar unes diapositives el més dinàmiques i gràfiques possible, i ser molt minimalista amb les explicacions en text. Aquestes diapositives han de ser enviades al SFPIE mitjançant el correu electrònic amb una setmana d'antelació, com a mínim. El model de Plantilla de diapositives, es pot descarregar ací i triar la del centre o facultat que corresponga: 


Descarregar plantilles

 

 • Així mateix, es pot contar amb l'ajuda d'un teleprompter, per a no apartar la mirada de càmera i llegir els continguts escrits pel professor o la professora mentre es grava l'acció. Podeu veure un exemple ací. Aquest text ho escriurà el professor amb qualsevol editor de textos, preferiblement amb un bloc de notes sense format i serà remès via correu electrònic al SFPIE. En cap cas s'han de superar els 4/5 minuts (excepte en Conferències i Videoclases) 
 • Finalment, s'haurà d'emplenar aquesta fulla de cessió de drets d'imatge. Es deurà remetre al correu-i del SFPIE, amb una setmana d'antelació. Es pot descarregar des d'ací

 

El SFPIE també disposa per a préstec, d'una càmera de vídeo digital amb cable de connexió USB, dues bateries, dues cintes, cable d’alimentació, trípode i d'una gravadora de veu amb dues piles i cable de connexió USB. Per a demanar aquest servei de préstec només cal emplenar aquest formulari