Logo de la Universdad de Valencia Logo Facultad de Magisterio Logo del portal

Taller Perspectiva Gènere per a PDI de la Facultat de Magisteri

  • 15 enero de 2021
Image de la noticia

Taller per a una Docència Universitària amb Perspectiva de Gènere en
Magisteri.

Data: 3 i 4 de febrer de 2021

Què suposa incorporar la Perspectiva de Gènere? Incorporar la
perspectiva de gènere suposa un procés reflexiu que afecta el disseny de
les competències del pla d'estudis i, per extensió, el disseny de les
assignatures, incloent els resultats d'aprenentatge, els continguts
impartits, els exemples, el llenguatge utilitzat, les fonts
seleccionades, el mètode d'avaluació i la gestió de l'entorn
d'aprenentatge. Per acompanyar amb èxit el procés d'incorporació de la
perspectiva de gènere, resulta necessari que el personal docent
adquireixca aquesta competència a través de la formació contínua.

Quan? El taller adreçat al PDI de la Facultat de Magisteri
s’impartirà online, de manera sincrònica, els dies 3 i 4 de febrer, de
10 a 12h. La docent serà Cònsol Aguilar (UJI).

Què he de fer?  Heu d’enviar un correu electrònic a la Unitat d’Igualtat: igualtat@uv.es indicant la vostra facultat, les vostres dades personals (nom, cognoms i dni) i el taller del vostre interés.

Més info sobre els tallers a la web de la Unitat d’Igualtat:
http://ir.uv.es/gQ5dfVh