Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Magisteri Logo del portal

Comissió de Selecció de Professorat de Caràcter Temporal (Ajudant, ajudant doctor, associat)

Funcions

És la comissió encarregada d'aplicar els barems per a la selecció de professorat contractat de caràcter temporal.

Composició

Está formada per cinc membres: tres components proposats per la Junta de Centre i dos membres proposats pel departament a qué està adscrita l'àrea de coneixement de la plaça convocada.

Veure composició en Contractació de Professorat

Annex