Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Magisteri Logo del portal

ERASMUS+ / SICUE - MAGISTERI

Informacions complementàries, específiques per als Graus de Mestra/e en Educació Primària i Mestra/e en Educació Infantil (València i Ontinyent).

ORGANIGRAMA DEL VICEDEGANAT D'INTERNACIONALITZACIÓ I COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT DE LA FACULTAT DE MAGISTERI

Vicedegana d’Internacionalització i Cooperació al Desenvolupament: María Alcantud Díaz maria.alcantud@uv.es

Adreça electrònica de contacte: internacional.magisteri@uv.es

 

INFORMACIÓ GENERAL

Carta de l'estudiant Erasmus 2021-2027 (Document)

 

* Com sol·licitar una beca Erasmus Estudis

 

* Requisits i pasos a seguir per a demanar una beca Erasmus Estudis:

Requisits:

a) Tenir la nacionalitat d'un estat participant en el programa (o permís de residència vàlid + visat)

b) Ser estudiant de grau de la UV

c) Tenir superats 42 crèdits del grau abans d'iniciar l'estada

d) En cas de ja haver gaudit d'una beca Erasmus (incloses pràctiques), no superar el 12 mesos en total

e) Acreditar el nivell lingüístic que exigeix la universitat de destí

El programa Erasmus+ és compatible amb Erasmus pràctiques, però no amb SICUE o Programa Internacional.

Més informació

Pasos:
1) Consultar llista d'universitats amb què tenim conveni: https://we-bges.uv.es/uvPortalUVWeb/

2) Elegir fins a 5 destinacions (per ordre de preferència)

3) Emplenar la sol·licitud (cap a novembre, cada any pot variar) en http://www.uv.es/portalumne

 4) Adjuntar el certificat d'idioma en eixe moment

 5) En cas de resultar beneficiari, cap a març se te comunicarà la destinació adjudicada, que podràs acceptar en Entreu 

 6) La resta de passes s'explicaran en una reunió informativa en abril

Manual d'ajuda disponible: http://www.uv.es/relint

 

 * Criteris de priorització per a l'assignació de les destinacions ERASMUS. (Document Ordenació)

 

* Document de sol·licitut de renuncia a la plaça d'Intercanvi

 

INFORMACIÓ CURS 2021-2022

 * Calendari mobilitat i proves d'idiomes curs 2022/2023 (Document)

* Llista d'universitats amb conveni amb la Facultat de Magisteri, curs 2022-2023 (Document)

 

ESTUDIANTS INCOMING: INFORMACIÓ ALLOTJAMENT EN LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA