University of Valencia logo Logo del portal

 • Alumnes del servei multimedia
 • En primer lloc, s'ha d'emplenar el Formulari de sol·licitud de serveis audiovisuals i multimèdia  (formulari disponible en Secretaria Virtual, triar SERVEIS AUDIOVISUALS UDIE després de introduir usuari i contrasenya). Els requisits generals per a poder ser beneficiari del servei són:

  • que se sol·licite l'activitat o esdeveniment a gravar amb una antelació mínima de vint dies
  • el contingut dels recursos susceptibles de ser produïts, han d'estar relacionats amb la innovació educativa en els plans d'estudi de Grau o Postgrau de la UV.
  • els tècnics i el material han d'estar disponibles en les dates previstes d'enregistrament
  • el personal vinculat a qualsevol dels programes i subprogrames d'innovació educativa gestionats des de la UDIE, tindrà prioritat davant la concurrència de requisits amb la resta del personal UV.
  • els objectes, materials o recursos que es generen des del SFPIE sempre es publicaran en obert amb llicencia Creative Commons(BY-NC-SA) i es distribuiran als diferents mitjans de comunicació i difusió de la UV. 

Aquesta sol·licitud es valorarà al Consell de Coordinació del SFPIE i es rebrà una resposta, positiva o negativa, en el termini mínim d'una setmana.


 • D'altra banda, també serà indispensable per a l'exposició davant de les càmeres crear una presentació tipus Power Point, que servirà per a dotar de major contingut i reforç al vídeo resultant.És recomanable elaborar unes diapositives el més dinàmiques i gràfiques possible, i ser molt minimalista amb les explicacions en text. Aquestes diapositives han de ser enviades al SFPIE mitjançant el correu electrònic amb una setmana d'antelació, com a mínim. El model de Plantilla de diapositives, es pot descarregar ací i triar la del centre o facultat que corresponga: 


Descarregar plantilles

 

 • Així mateix, es pot contar amb l'ajuda d'un teleprompter, per a no apartar la mirada de càmera i llegir els continguts escrits pel professor o la professora mentre es grava l'acció. Podeu veure un exemple ací. Aquest text ho escriurà el professor amb qualsevol editor de textos, preferiblement amb un bloc de notes sense format i serà remès via correu electrònic al SFPIE. En cap cas s'han de superar els 4/5 minuts (excepte en Conferències i Videoclases) 
 • Finalment, s'haurà d'emplenar aquesta fulla de cessió de drets d'imatge. Es deurà remetre al correu-i del SFPIE, amb una setmana d'antelació. Es pot descarregar des d'ací

 

El SFPIE també disposa per a préstec, d'una càmera de vídeo digital amb cable de connexió USB, dues bateries, dues cintes, cable d’alimentació, trípode i d'una gravadora de veu amb dues piles i cable de connexió USB. Per a demanar aquest servei de préstec només cal emplenar aquest formulari

 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy