University of Valencia logo Logo Logo del portal

INSCRIPCIÓ DEL 10 DE DESEMBRE (A LES 10.00H) FINS AL 16 DE DESEMBRE DE 2020 (A LES 14.00H)

INFORMACIÓ I PROGRAMA DEL  CURS 

INSCRIPCIÓ

El Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa, a través del FIPU (Formació Inicial del Professorat Universitari), pretén contribuir a la formació del professorat novell amb un conjunt d’activitats formatives encaminades a facilitar la integració en la cultura universitària, en la triple perspectiva docent, investigadora i de gestió.