Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Aproximacions Moleculars en Ciències de la Salut Logo del portal

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat establix els següents criteris específics per a poder ser Director/a de Tesi:
-En el moment d'inscripció de la tesi el director/es han de tindre almenys un sexenni.
-Alternativament hauran d'haver sigut Investigador Principal d'un projecte de convocatòries nacionals en els últims 5 anys.
-En casos excepcionals la Comissió decidirà en funció de les publicacions, valorant-se els treballs com a autor senior
 

Directors de tesi per línies d'investigació

Fitxa Dades