Logo de la Universitat de València Logo Màster en Banca i Finances Quantitatives Logo del portal

Óscar Arce, del Banc d'Espanya: "La política monetària no pot ser l'única eina per a afrontar la situació de refredament de l'economia europea"

  • 1 d’octubre de 2019
Óscar Arce, del Banc d'Espanya:

Amb motiu de l'Acte d'Obertura de Curs dels Màsters Universitaris de la Facultat d'Economia de la Universitat de València celebrat el 30 de setembre, Óscar Arce, Director General d'Economia i Estadística del Banc d'Espanya va impartir una lliçó magistral sobre "La creixent complexitat de l'entorn econòmic global: perspectives i reptes per a l'eurozona i l'economia espanyola".

Arce va iniciar la seua presentació exposant que "l'economia mundial està en una situació de refredament". En aquest sentit, l'economista va destacar que el principal origen d'aquesta situació es troba en "l'evolució del comerç global, que ve arrossegant una tendència decreixent des de 2018, motivada principalment per la guerra comercial entre la Xina i els Estats Units". La recrudescència de les tensions comercials entre les dues grans potències mundials i la possibilitat d'un brexit sense acord, són elements externs de difícil gestió que estan afectant negativament les economies de l'Àrea de l'Euro, caracteritzades pel seu alt grau d'obertura al comerç internacional. Especialment intensa, va assenyalar el ponent, és la caiguda de l'Índex de Producció Industrial (IPI. Vehicles de motor) que ja aconsegueix, des de l'any 2018, un 15 per 100 per a la Zona de l'Euro i un significatiu 20 per 100 només per a Alemanya.

La caiguda dels tipus d'interés del deute públic, en valors negatius fins i tot a llarg termini, i les molt febles pressions inflacionistes sustenten unes perspectives de futur gens falagueres, com així ha hagut de reconéixer recentment el Banc Central Europeu revisant a la baixa totes les previsions de creixement econòmic (caiguda del PIB) i d'inflació per a l'Àrea de l'Euro (encara lluny de l'objectiu del 2 per 100). La monetària, ha remarcat Arce, no pot ser l'única via, es necessita la contribució d'altres polítiques econòmiques, tals com les polítiques fiscals contra-cícliques i les polítiques estructurals que impulsen el creixement de la productivitat.

Pel que fa a Espanya, cal esperar una certa prolongació de l'actual cicle expansiu, encara que a menor ritme, per aquest motiu el Banc d'Espanya també haja revisat a la baixa el creixement previst del PIB per a 2019, del 2,4 al 2%. L'empitjorament recent d'altres indicadors conjunturals, com el menor creixement mensual de les afiliacions a la Seguretat Social i la desacceleració en les taxes de reducció de l'atur, unit a altres vulnerabilitats estructurals com els alts nivells de deute públic i l'elevat endeutament extern, van portar a Arce a concloure la seua exposició amb dos reptes d'especial importància per a l'economia espanyola: "aconseguir millores en la dinàmica de la productivitat a través de la inversió en capital humà, el foment de la innovació i l'eliminació de les barreres inadequades a la competència empresarial; i, incrementar l'eficiència del mercat de treball mitjançant la reducció de la temporalitat i la millora de l'ocupabilitat".

Per part seua, el degà de la Facultat d'Economia, José Manuel Pastor, va atorgar una calorosa benvinguda als estudiants de màster que cursaran els seus estudis en el nostre centre. La Facultat d'Economia es consolida com un dels centres de referència en l'àmbit nacional i internacional per a cursar estudis de Postgrau en qualsevol àrea de l'Economia i l'Empresa, sent a més el centre de la Comunitat Valenciana amb la major oferta de màsters relacionats amb aquestes àrees. En una dècada la Facultat d'Economia ha incrementat el nombre d'estudiants en més del 100%, passant dels 324 matriculats en 2009, als més de 800 estudiants en l'actual curs acadèmic. Cal destacar el caràcter multicultural de l'alumnat de Postgrau en aquest centre, procedents de 50 països diferents, la qual cosa comporta que l'estudi d'un màster en la Facultat siga una experiència més enriquidora fruit de l'encreuament de cultures que l'integren. Enguany, el 41% de l'alumnat procedeix d'un país estranger, on destaquen l'Equador, Colòmbia, la Xina, el Perú, Itàlia i Alemanya, com a principals llocs d'origen. Així mateix, els resultats de les enquestes i baròmetres d'ocupabilitat confirmen l'elevat nivell de satisfacció per part dels egressats en les titulacions de màster, on el 94% dels mateixos tornaria a realitzar un màster en la Facultat.

La Facultat d'Economia ofereix un ampli conjunt d'estudis de màsters oficials, adaptats a la nova ordenació dels ensenyaments universitaris, que situen a l'alumnat com a vertader protagonista i agent del procés formatiu.
Aquesta completa oferta de 16 màsters oficials permet adquirir una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l'especialització acadèmica o professional en les àrees d'economia i empresa, o bé a promoure la iniciació en tasques investigadores i, si escau, obtenció d'un doctorat.