University of Valencia logo Logo del portal

  • Estudiants del màster

Oferta Laboral: Data Analyst i optimització de pricing

  • July 10th, 2017
Analista desenvolupament / Data Analyst i optimització de pricing
Analista desenvolupament / Data Analyst i optimització de pricing

Descripció del lloc:

- La vacant s'enquadra en el negoci comercial d'estacions de servei de Repsol a Espanya, a la Direcció de Fidelització i Pricing.


- Expert en modelització i desenvolupament d'aplicacions d'optimització que garanteixi l'estratègia de preus així com una correcta col·laboració i coordinació amb el negoci.

Principals funcions:

- Estudis tècnics: construcció de models i algoritmes de disseny que permetin obtenir informació en la presa de decisions.

- Desenvolupament i integració d'aplicacions: desenvolupament de models prototip per a la millora de les aplicacions de gestió de pricing.

- Gestió de dades: integració automàtica de dades i tractament d'informació incompleta i / o imperfecta procedent de diferents fonts.

- Data Science

         
- Models de previsió de la demanda, transvasament de clients, etc.

         
- Estudis de mercat

         
- Machine learning

- Coordinar la gestió del Sistema Integrat de Gestió de Preus i de les eines d'optimització.

- Proposar evolució i innovacions ad hoc en un marc de millora contínua de la gestió del pricing de carburants i d'optimització de les vendes, a escala tant de punt de venda com a total xarxa.

- Identificar i liderar les iniciatives estratègiques que s'han de desenvolupar en l'àmbit analític i Big Data

Requisits de la posició:

- Estar en possessió d'una titulació superior en Enginyeria / Grau (Informàtica o Telecomunicacions), Llicenciatura / Grau en Matemàtiques i / o Estadística.

- Màster enginyeria computacional, en Big Data Analytics o assimilables.

- Llenguatges de programació: MATLAB, R, Python, SQL, VBA, SAS.

- Llenguatges d'optimització: AIMMS.

Requisits addicionals (valorables):

- Experiència prèvia demostrable en projectes relacionats amb les funcions descrites. (> 3 anys)

Idiomes requerits:

- Nivell d'anglès: B2

 

https://www.repsol.energy/es/

 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy