Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Ciències Actuarials i Financeres Logo del portal

La "Taula 29“: Què és? i una proposta per a transformar-la en Balanç Actuarial

  • 30 de novembre de 2021
Image de la noticia

El seminari serà a les 17.00 del dia 2 de desembre, a l'aula d'informàtica S511 (Dual) Codi aula: 25 Planta:5.

El seminari serà Impartit per Anne Marie Garvey de la facultat de Ciències Econòmiques, Empresarials i Turisme, Universitat d'Alcalá

Resum:

Des de 2017 la UE exigeix que tots els Estats membres publiquen el valor acumulat dels seus passius per pensions fins a una data de referència (ADL) utilitzant un mètode actuarial estàndard i algunes hipòtesis comunes. Això s'aplica tant als règims de seguretat social (SS) com als sistemes de prestació definida (DB) que cobreixen als funcionaris públics. Aquests passius per pensions han de donar-se a conéixer en un quadre
complementari denominat Taula 29. D'altra banda, el balanç actuarial (ABS) és un estat financer que reflecteix el passiu d'un sistema de pensions amb els cotitzadors i pensionistes en una data determinada, juntament amb els actius (financers i, en particular, per cotitzacions) que recolzen a dites passives. L'ABS es pot utilitzar per a avaluar la solvència dels règims de SS, mentre que la Taula 29 no. Aquest treball desenvolupa una metodologia per a transformar (fàcilment) la Taula 29 en un ABS i elaborar el seu compte de resultats (IS) associada. Amb la finalitat d'il·lustrar la utilitat de la proposta, s'inclou un estudi empíric basat en les dades publicades més recents de la Taula 29 per a Espanya. D'acord amb les hipòtesis més raonables, es pot dir que el sistema de pensions espanyol
és parcialment insolvent perquè només una part dels passius per pensions estan recolzats pels corresponents actius, i que la sostenibilitat del sistema s'ha deteriorat notablement durant el període 2015-2018.