Logo de la Universdad de Valencia Logo Máster Universitario en Derechos humanos, Paz y Desarrollo Sostenible Logo del portal

Títulos Máster

INDICACIONES PARA LA RECOGIDA DEL TITULO DE MÁSTER A EXTRANJEROS
 • EL TITULO SE ENTREGARA AL ALUMNO/A  (O A LA PERSONA AUTORIZADA CON PODER NOTARIAL, DEBIDAMENTE APOSTILLADO EN SU CASO) SIN EL RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y LA APOSTILLA. CORRESPONDE A LA PERSONA QUE RECOGE EL TITULO REALIZAR EL RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y LA APOSTILLA.
 • El trámite para recoger el Título se puede realizar de tres formas:
 1. Lo recoge el interesado identificándose con su DNI o PASAPORTE en vigor. Después deberá de legalizarlo.
 2.  Lo recoge una persona autorizada con un PODER NOTARIAL (debidamente apostillado en su caso), deberá identificarse son DNI o PASAPORTE y también aportar una fotocopia del DNI o PASAPORTE del alumno o alumnos. Después será la persona autorizada la que deberá de legalizarlo.
IMPORTANTE: Varios alumnos pueden autorizar mediante un único Poder Notarial a que un único apoderado haga los trámites administrativos relativos al Máster de varios alumnos.

Si el alumno no se encuentra en Valencia ESTA OPCION ES LA MAS RECOMENDABLE para obtener el título.

 • El Título puede enviarse a la Embajada o Consulado de España en el país del alumno. SE ENVIARA SIN REALIZAR EL RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y LA APOSTILLA.

Para realizar este trámite el alumno previamente debe de pagar, a fecha de hoy: 15 euros (si el destino es España),30 euros (si el destino es Europa) o 50 euros (si el destino es el resto de países). Dicho pago se realizara con tarjeta a través de la aplicación “ENTREU”.

IMPORTARTE: PARA EVITAR EL POSIBLE EXTRAVIO DEL TITULO, LO RECOMENDABLE ES RECOGERLO PERSONALMENTE O A TRAVES DE UN PODER NOTARIAL, INCLUSO A MENSAJERÍAS.

SOL.LICITUD DEL TÍTOL PAS A PAS

1. Per a tramitar el Títol és necessari haver superat tots els crèdits de la titulació, inclosos els del Treball Final de Màster (TFM).

 •  Has de comprovar que les teves dades personals (nom i cognoms, nacionalitat, número de DNI o passaport, data, lloc i país de naixement) estan informades a l'aplicació exactament igual com apareixen en el teu DNI o passaport. Per fer-ho, cal accedir a secretaria virtual de la UV. Si observes que les dades no són coincidents, cal que contactes amb la secretaria de la Facultat per tal que les modifiquen.

2. Per poder sol·licitar el títol el teu expedient s'ha de trobar en l'estat "Tancat en disposició de títol". Aquest procediment es fa d'ofici però pots posar-te en contacte directament amb la unitat Màster i so.licitar el tancament.

 

3. Passades 24 h pots sol.licitar el títol telemáticament per la seu electrònica  a través de entreu.uv.esevitant la tramitació presencial.

 • Superar tots els crédits
 • Tancament de l'expedient

 

Sol.icitud ENTREU-Estudiants-Sol.licitud de Títol Universitari 

 

 

Aspectes econòmics: El preu de la taxa de l'expedició del títol s'estableix cada any al Decret de Preus del Consell de la Generalitat Valenciana.  Per aquest curs el preu de la Taxa Ordinària és: 212,07€

 • IMPORTANT, si tens algun tipus d'exempció en l'import de la taxa d'expedició de títol (família nombrosa, persona discapacitada, ... vigent a data de sol·licitud)no has de acudir a la secretaria del centre la sol,licitut no es pot fer telemàticament 

Pagament amb targeta
El pagament es realitza mitjançant TPV (targeta de crèdit o dèbit vigent); una vegada fet el pagament has de continuar amb el procediment, clicant el botó "Continuar", i mai tancant l'aplicació directament amb el navegador. Si tens algun problema contacta amb l'Unitat Màster

4. Títol provisional: Al final del procediment virtual, podràs visualitzar dos documents, que podràs imprimir:

 • Comprovant de la sol·licitud de títol.
 • Certificat supletori del títol.Aquest certificat és el document que substitueix el títol definitiu, amb el mateix valor a efectes legals.