Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Dret i Violència de Gènere Logo del portal

Crèdits del títol: 60

Crèdits obligatoris: 48

Treball fi de màster: 12

Codi titulació: 2130

Cursos: 1

Tipus d'ensenyament: Semi-presencial

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Web específica del màster: www.uv.es/master-derecho-violencia-genero

Places ofertes de nou ingrés: 30

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
35,34 €

Centre de gestió: Facultat de Dret

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica Ana Montesinos García (Co-directora)
María Sonia Rodríguez de Llamas (Co-directora)
María José Añón Roig
Carmen Azcárraga Monzonís
Beatriz Belando Garín
Elena García Testal
Paz Lloria García
Néstor Orejón Sánchez de las Heras
Enrique Esbert Torres (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: L’objectiu d’aquest màster és la formació multidisciplinària en matèria de prevenció, eradicació i gestió de la violència contra la dona, amb una incidència especial en la violència de gènere. Se centra en l’estudi i l’aplicació pràctica de les eines juridicoadministratives i legals destinades a afrontar aquest problema social. S’ha dissenyat per ser un espai de formació tant per a professionals –del sector públic, privat o del tercer sector (associacions, ONG, etc.)– com per als investigadors i els docents interessats en aquesta matèria. El contingut de la formació és eminentment teoricopràctic, destinat al millor desenvolupament professional, al mateix temps que permet l’adquisició d’habilitats i destreses destinades a la investigació acadèmica, per obrir la porta a la futura realització d’una tesi doctoral.

Informació preinscripció Servei d'Estudiants

Informació acadèmica: maica@uv.es