University of Valencia logo Logo Master's Degree in Drug Dependence: Research, Treatment and Drug Pathologies Logo del portal

RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2018, de la directora general d'Universitat, Investigació i Ciència, per la qual es concedeixen subvencions del programa Prometeu per a grups d'investigació d'excel·lència - PROMETEU 2018