Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Economia Logo del portal

Economia Industrial

Resumen

Aquesta assignatura proporciona a l’alumnat una comprensió bàsica dels elements bàsics dels models d’organització industrial, instruments de modelització comunament utilitzats en l’anàlisi econòmica dels mercats. Particularment, l’assignatura se centra en l’estudi dels mercats d’oligopoli, deixant cert temps per tractar alguns assumptes concrets com la diferenciació de productes, el mesurament de la productivitat, la innovació, la internacionalització i el rendiment de les empreses.