Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Economia Logo del portal

Macroeconometria

Resum

L'objectiu d'aquesta assignatura és introduir a l’alumnat en els fonaments de l'anàlisi de les sèries temporals contemporànies. L'enfocament del curs és pràctic en la seua major part, encara que els fonaments teòrics també formaran part del material didàctic i de les classes. S'espera que l’alumnat aprenga les eines bàsiques que s'utilitzen actualment en el món de la macroeconomia, així com que interpreten els resultats dels articles d'investigació a mesura que es publiquen en les revistes científiques. El curs comença amb una revisió de l'anàlisi univariat de les dades estacionàries, seguit dels principals conceptes de les dades no estacionàries i de les proves més freqüents per a la determinació de l'ordre d'integració de les variables. La tercera lliçó començarà amb la definició dels mètodes de co-integració i d'equació única per a la prova i l'estimació. Finalment, l'última lliçó es dedicarà a l'anàlisi multivariada de sèries temporals amb models VAR. Durant les pràctiques de laboratori, l'alumnat utilitzarà programes informàtics d'econometria per a aplicar a les dades reals els conceptes i mètodes ja estudiats en classe. En aquestes pràctiques triarem principalment programari de codi obert, com a R i GRETL, encara que no podem descartar l'ús d'altres programes si són més adequats per a un tema o prova en particular.